SOFTWARE HOUSE

SoftwareStudio oferuje
SOFTWARE HOUSE

Od początku 2000 roku operatorzy magazynów zmagają się z rozliczeniami sald palet ze swoimi usługodawcami. Tu na pomoc pojawia się Software House.

Problem pojawia się, gdy usługodawcy odmawiają przyjęcia dostaw palet, które rzekomo są w równowadze, starając się uniknąć odpowiedzialności za związane z tym koszty.

Problem ten stał się na tyle chroniczny, że Stowarzyszenie Eksploatacji Magazynowej (AWO) opracowało wzór umowy rozliczeniowej dla swoich zrzeszonych operatorów magazynowych. Umowa zawiera postanowienia dotyczące wymiany informacji o ładunkach paletowych, ustalenia normalnych warunków handlowych udziału usługodawcy w magazynie oraz rozstrzygania sporów na drodze polubownej.

Zaletami wzorcowej umowy ugody są obniżenie kosztów i poprawa efektywności. Umowa umożliwia operatorom magazynów szybkie i łatwe rozwiązywanie sporów z usługodawcami oraz pozwala uniknąć kosztownego i czasochłonnego procesu sądowego.

Aby pomyślnie wdrożyć wzór umowy rozliczeniowej, operatorzy magazynowi muszą wykonać kilka kroków. Po pierwsze, muszą dostarczać usługodawcom dokładne i aktualne informacje o swoich ładunkach na paletach. Po drugie, muszą ustalić jasne i jednoznaczne warunki uczestnictwa usługodawcy w magazynie. Wreszcie, w razie potrzeby muszą skorzystać z arbitrażu, aby rozwiązać spory.

Wszystkie te kroki są konieczne, aby zapewnić operatorom magazynu możliwość szybkiego i wydajnego rozliczania sald palet. W przypadku efektywnego zarządzania, modelowa umowa rozliczeniowa może pomóc w obniżeniu kosztów i poprawie wydajności w sektorze magazynowym.

palety

Tworzenie oprogramowania Poznań

Nasz zespół doświadczonych analityków, deweloperów, programistów, testerów oraz serwisantów kompleksowo wykonuje projekty o różnej skali oraz złożoności. W zależności od Twoich potrzeb realizujemy usługi informatyczne, a w szczególności zapewniamy tworzenie oprogramowania (Poznań, Warszawa oraz Wrocław).

palety

Usługi programistyczne

SoftwareStudio oferuje usługi programistyczne w zakresie aplikacji Internetowych oraz bazodanowych. Zajmujemy się tworzeniem aplikacji webowych dla firm. Nasza oferta obejmuje produkcję dedykowanych rozwiązań służących do zarządzania procesami w firmie.

palety

Programy na zamówienie

SoftwareStudio to producent oprogramowania, który dostarcza rozwiązania biznesowe oraz programy na zamówienie. Implementujemy oraz utrzymujemy wysoko uniwersalne aplikacje internetowe. Podstawową zaletą aplikacji internetowych jest możliwość użycia ich na każdym typie urządzenia, zarówno na telefonie jak oraz komputerze stacjonarnym.

palety

Producent oprogramowania na zamówienie

Stawiamy na zwinne zarządzanie projektami IT, które pozwala na dostarczanie użytkownikom wartości w krótkim czasie. Potrzebny Ci jest producent oprogramowania na zamówienie? – Poznajmy się!

transport palet
palety

Gospodarka paletami oprogramowanie

Magazyn Palet umożliwia dopisanie kartotek palet, kontrahentów, przewoźników, platform i miejsc dostawy. Rola Magazyn Palet umożliwia także dopisanie dokumentów przyjęcia oraz wydania z magazynu, a także rejestrację dokumentów przesunięć międzymagazynowych. Funkcja magazynu palety umożliwia dopisanie palet magazynowych skojarzonych z dokumentem bez konieczności jego edycji.

magazyn palet
palety

Program do magazynowania palet

Przewoźnicy, czyli magazyn palet. Program Magazyn Palet to aplikacja webowa (www) przez przeglądarkę internetową do kontroli i zarządzania gospodarką palet, która wyglądem i funkcjonalnością przypomina tradycyjne aplikacje Windows. Fakt, że nie jest wymagana instalacja po stronie użytkownika oprogramowania znacznie ułatwia pracę i administrację programu

Palety program demo

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu PWS do magazynu palet odpowiada Twoim potrzebom?