Pomoc

helpProgramy działające w oparciu o platformę StudioSystem w module Administrator posiadają sekcja POMOC, która daje dostęp do przeglądania dzienników zdarzeń, przeglądania dokumentacji WebService, a także przeglądania bazy danych.

Sekcja POMOC zawiera następujące elementy:

  • Dzienniki, dają dostęp do przeglądania dzienników zdarzeń, historii operacji, aktywności użytkowników, listy błędów.
  • WebService, dają dostęp do dokumentacji związanej z obsługa integracji poprzez WebService
  • Przeglądaj bazę danych, teranakcja pozwalająca na wykonywanie dowolnych zapytań SELECT do bazy danych w celu weryfikowacji danych zapisanych w bazie.
  • Kontakt – wyświetlana jest strona z danymi kontaktowymi producenta oprogramowania SoftwareStudio

 

Administrator – Pomoc

 

 

Dzienniki

Po wywołaniu funkcji w pulpicie nawigacyjnym zostanie wyświetlone menu szczegółowe (submenu wyświetlana za pomocą transakcji role_sys/x_submenu.aspx)

Aktywność użytkowników

Po wywołaniu menu zostanie wyświetlone zestawienie transakcji wywoływanych przez wszystkich użytkowników w określonym przedziale czasowym. Na każde żądanie użytkownika system paletowy udostępnia bilans paletowy według kontrahenta. Jego podsum...

Dzienniki zdarzeń

Po wywołaniu menu zostanie wyświetlone zestawienie operacji wykonanych w systemie w określonym przedziale czasowym dla wszystkich użytkowników systemu. Lista wyświetlana jest za pomocą standardowej transakcji programu x_grid.aspx, dostarcza więc u...

Historia operacji

Po wywołaniu menu zostanie wyświetlone zestawienie operacji wykonanych w systemie przez wszystkich użytkowników systemu w określonym przedziale czasowym.

Lista błędów

Po wywołaniu menu wyświetlone zostanie zestawienie błędów zapisanych w programie do bazy wywołanych przez wszystkich użytkowników systemu w określonym przedziale czasowym wraz z powodem zapisu błędu. Na tej podstawie można analizować kod i określać p...

Przeglądaj bazę danych

Po wywołaniu w programie pozycji menu PRZEGLĄDAJ BAZĘ DANYCH pojawi się okno umożliwiające zadanie zapytania do bazy danych i wyświetlenie zwrotnie wyników tego zapytania. W polu ZAPYTANIE SQL należy wpisać treść zapytania do bazy, np. SELECT ...

Web Service

Po wywołaniu w programie menu w oknie pulpitu nawigacyjnego zostaną wyświetlone linki do dokumentów opisujących specyfikację konfiguracji Web Service dla poszczególnych funkcji systemu. Po kliknięciu w wybrany link zostanie wyświetlona szczegół...