Web Service

Po wywołaniu w programie menu w oknie pulpitu nawigacyjnego zostaną wyświetlone linki do dokumentów opisujących specyfikację konfiguracji Web Service dla poszczególnych funkcji systemu.

pomoc web service

Po kliknięciu w wybrany link zostanie wyświetlona szczegółowa dokumentacja techniczna wybranej metody WebService

pomoc web service metoda CzytajDokumentMagazynowy

Aplikacja webowa (www) przez przeglądarkę internetową do kontroli oraz zarządzania gospodarką palet, wyglądem oraz funkcjonalnością przypomina tradycyjne aplikacje Windows. Fakt, że nie jest wymagana instalacja po stronie użytkownika oprogramowania znacznie ułatwia pracę oraz administrację systemu. Dlaczego jeszcze nie widziałeś demo jak wygląda program magazyn palet? ?

Dlaczego jak wygląda program magazyn palet??

jak wygląda program magazyn palet?
Jak wygląda program Magazyn Palet?
jak wygląda program magazyn palet?
Jak wygląda program Magazyn Palet?

Jak wygląda program Magazyn Palet?, czyli Aplikacja webowa (www) przez przeglądarkę internetową do kontroli i zarządzania gospodarką palet, wyglądem i funkcjonalnością przypomina tradycyjne aplikacje Windows. Fakt, że nie jest wymagana instalacja po stronie użytkownika oprogramowania znacznie ułatwia pracę i administrację systemu. Realizacja usługi zwrotu palet polega na odebraniu od odbiorcy przesyłki palety zwrotnej i dostarczeniu jej do nadawcy przesyłki. Paleta euro zwracana do nadawcy powinna posiadać parametry odpowiadające wymaganiom określonym na mocy odpowiednich uregulowań.

Dlatego jak wygląda program magazyn palet? warto poznać możliwości!

salda palet per kontrahent
Salda palet per kontrahent

Ważne informacje dotyczące jak wygląda program magazyn palet?

 • Karta oceny palety
  Rejestracja karty powoduje uaktualnienie ilości w podziale na ilość po wykonaniu operacji, planu lub zlecenia. Wykonywane braki mogą być klasyfikowane wg wielu typów np.
 • Rozliczanie palet
  Oprogramowanie do ewidencji palet lub rozliczania ilości z kontrahentami zainstalowane na serwerze Internetowym dostępne jest zarówno dla firmy prowadzącej ewidencje palet jak lub dla wybranych kontrahentów. Dokumenty magazynowe związane z obrotem paletami obejmują przyjęcia, wydania, przesunięcia lub likwidacje.
 • Kto potrzebuje przekazywanie palet ?
  Magazyn palet to specjalne rozwiązanie w zakresie transportu wewnętrznego dla przedsiębiorstw, które transportują produkty na paletach. Palety mogą być układane na wysokich stosach, co przyczynia się do oszczędności miejsca w zakładzie.
 • Przekazywanie palet z dostawą
  Ewidencja w magazynie palet prowadzona jest osobno dla każdego rodzaju opakowania. Zawiera ona historię wejść lub wyjść na podstawie kwitów paletowych lub innych dokumentów magazynowych.
 • Wydawanie palet z magazynu
  Ponieważ wydawanie palet z magazynu ma wpływ na rozliczenie przewoźnika. Dlatego, że przewoźnik jest zobowiązany zdać dokumenty w wyniku których nastąpi rozliczenie wymiany opakowań zwrotnych w oddziale macierzystym kierowcy.
inwentaryzacja palet w magazynie
Inwentaryzacja palet w magazynie

Podsumowanie jak wygląda program magazyn palet??

Aplikacja webowa (www) przez przeglądarkę internetową do kontroli, a także zarządzania gospodarką palet, wyglądem, a także funkcjonalnością przypomina tradycyjne aplikacje Windows. Fakt, że nie jest wymagana instalacja po stronie użytkownika oprogramowania znacznie ułatwia pracę, a także administrację systemu. Wiele jest powodów, aby jak wygląda program magazyn palet? wdrożyć w magazynie i logistyce.

Warto wiedzieć więcej jak wygląda program magazyn palet?

Bilans paletowy

Na każde żądanie użytkownika system paletowy udostępnia bilans paletowy według kontrahenta. Jego podsumowanie stanowi saldo paletowe, czyli ilość palet do zwrotu należna klientowi.

Wydawanie palet za pomocą oprogramowania magazynowego

Przesyłki rozładowywane w magazynie z zamierzeniem składowania w magazynach przedsiębiorstwa podlegają weryfikacji według określonych standardów. Dostarczenie palet niezbędnych do obsługi zleceń oraz prowadzenia działalności magazynowej leży po stronie klienta magazynu.

Aplikacja magazynowa do rozliczania palet

W dystrybucji międzynarodowej, przesyłki które są dostarczane do magazynu operatora logistycznego na jednostce transportowej klienta, opuszczają magazyn również na jednostce transportowej klienta. Zwrot palet następuje zgodnie z dyspozycją klienta.

Prowadzenie magazynu palet

W ramach kompleksowych usług świadczonych przez operatorów logistycznych ważne miejsce odgrywa zarządzanie opakowaniami zwrotnymi. Są nimi najczęściej palety.

inwentaryzacja palet w magazynie
Inwentaryzacja palet w magazynie
rozliczenie palet zwrotnych
Rozliczenie palet zwrotnych

ewidencja palet gospodarka magazynowa gospodarka palet gospodarka paletami gospodarka palet magazynowych gospodarka paletowa Karty oceny palet kwit paletowy Magazynowanie palet magazyn palet oprogramowanie magazynowe palety palety EUR palety magazynowe Palety program magazynowy online Program do magazynowania palet program paletowy rozliczanie palet software house SoftwareStudio SQL Studio Palety.net zarządzanie paletami magazynowymi zarządzanie łańcuchem dostaw