Sekcja dokumenty

Skorowidze zdefiniowane  tej sekcji dotyczą w głównej mierze roli DMS.

administrator skorowidze sekcja dokumenty

DDR – Definicje rejestrów

W skorowidzu definiujemy definicje rejestrów dokumentów.

 

DKO – Komórki organizacyjne

Zdefiniowane w skorowidzu komórki organizacyjne zostaną skojarzone z wprowadzanym do systemu dokumentem.

 

DRK – Rodzaj korespondencji

Skorowidz wykorzystywany jest podczas rejestrowania nowego dokumentu w systemie.

 

DSD – Statusy dokumentów

Skorowidz wykorzystywany jest podczas rejestrowania nowego dokumentu w systemie.

 

DSP – Ścieżki postępowania

W skorowidzu należy zdefiniować wszystkie możliwe ścieżki postępowania z zarejestrowanym dokumentem.

 

DST – Statusy dokumentów

Skorowidz wykorzystywany jest podczas rejestrowania nowego dokumentu w systemie.

 

DTD – Typy dokumentów

Skorowidz wykorzystywany jest podczas rejestrowania nowego dokumentu w systemie.

 

DTY –Rodzaj dokumentów

Skorowidz wykorzystywany jest podczas rejestrowania nowego dokumentu w systemie.