Sekcja inne skorowidze

Skorowidze zdefiniowane w tej sekcji mogą zostać wykorzystane w różnych systemach wchodzących w skład aplikacji Studioservice2012 i dotyczą np. statusów, działań, oddziałów itp.

administrator skorowidze sekcja inne

AMO – Amortyzacja

Skorowidz amortyzacji może zostać wykorzystany podczas dopisania pozycji dokumentów przydziału odzieży.

 

DZI – Działania

Skorowidz działań może zostać wykorzystany podczas dopisywania i edycji dokumentu zgłosznia reklamacyjnego.

 

FLG – Flagi

Skorowidz flag wykorzystywany jest podczas wywołania transakcji role_sys/x_flagi.aspx. Transakcja ta wraz z opisywanym skorowidzem zostały stworzone z myślą o oznaczeniu wybranego dokumentu bądź kartoteki bez konieczności uruchamiania ich edycji. W skorowidzu fal w polu KOD1 podajemy znacznik dla grupy flaf, po której zdefiniowane flagi zostaną wywołane w wybranym rejestrze (np. wszystkie zdefiniowane flagi, które w polu KOD1 mają zapis KON i jeżeli jako parametry transakcji role_sys/x_flagi.aspx podamy index=KON&refno= zostaną wywołane jako transakcja w podpiętym przez nas menu w zdefiniowanym widoku)

 

ISK – Stanowiska kosztów

Skorowidz stanowisk kosztów jest wykorzystany podczas dopisywania oraz edycji dokumentu zgłoszenia reklamacyjnego.

 

IST – Stanowiska

Skorowidz stanowisk wykorzystywany jest podczas dopisywania oraz edycji kartoteki użytkownika systemu.

 

ISZ – Szablony wiadomości e-mail

WG zdefiniowane szablonów wiadomości są z systemu StudioSystem wysyłane wiadomości e-mail.

 

MIA – Miasta

Skorowidz miast może zostać wykorzystany podczas dopisania, edycji kartoteki kontrahenta.

 

MPK – Komórki organizacyjne

Skorowidz komórek organizacyjnych wykorzystany jest podczas dopisywania edycji użytkowników systemu.

 

NOT – Powiadomienia

Skorowidz treści powiadomień wykorzystywany jest podczas wysyłania powiadomień z aplikacji StudioSystem.

 

ODDZ – Oddziały

Skorowidz oddziałów wykorzystywany jest podczas dopisywania kartoteki użytkownika systemu

 

OPI – Opinie

Skorowidz opinii wykorzystywany jest podczas edycji formularza zgłoszenia reklamacyjnego.

 

SDO – Sposoby dostawy

Skorowidz sposobów dostawy wykorzystywany jest podczas dopisywania/edycji dokumentu reklamacji. Sposoby dostawy definiowane są dla poszczególnych komórek. W pierwszym polu należy zdefiniować komórkę dla której dopisywany jest skorowidz. W polu AKTYWNE oznaczyć czy skorowidz jest aktywny, w polu DOMYŚLNE zaznaczyć czy pozycja skorowidza jest domyślną pozycja dla wybranej komórki. UWAGA!!! Winna zostać zdefiniowana tylko jedna domyślna wartość dla wybranej komórki! W polu KOD wpisać unikalny kod w ramach definiowanego skorowidza, w polu OPIS wpisać nazwę pozycji skorowidza.

 

SOD – Sposoby odbioru

Skorowidz sposobów odbioru wykorzystywany jest podczas dopisywania/edycji dokumentu reklamacji. Sposoby odbioru definiowane są dla poszczególnych komórek. W pierwszym polu należy zdefiniować komórkę dla której dopisywany jest skorowidz. W polu AKTYWNE oznaczyć czy skorowidz jest aktywny, w polu DOMYŚLNE zaznaczyć czy pozycja skorowidza jest domyślną pozycja dla wybranej komórki. UWAGA!!! Winna zostać zdefiniowana tylko jedna domyślna wartość dla wybranej komórki! W polu KOD wpisać unikalny kod w ramach definiowanego skorowidza, w polu OPIS wpisać nazwę pozycji skorowidza.

 

SPD – Spedytorzy

Skorowidz spedytorów wykorzystywany jest podczas dopisywania/edycji dokumentów reklamacji.

 

STA – Statusy

Skorowidz może zostać wykorzystany zarówno podczas dopisania i edycji kartotek jak i dokumentów.

 

UST – Usterki

Skorowidz usterek może zostać wykorzystany podczas dopisywania i edycji zgłoszenia reklamacyjnego.