Sekcja inne skorowidze

Skorowidze zdefiniowane w tej sekcji mogą zostać wykorzystane w różnych systemach wchodzących w skład aplikacji Studioservice2012 i dotyczą np. statusów, działań, oddziałów itp.

administrator skorowidze sekcja inne

AMO – Amortyzacja

Skorowidz amortyzacji może zostać wykorzystany podczas dopisania pozycji dokumentów przydziału odzieży.

 

DZI – Działania

Skorowidz działań może zostać wykorzystany podczas dopisywania i edycji dokumentu zgłosznia reklamacyjnego.

 

FLG – Flagi

Skorowidz flag wykorzystywany jest podczas wywołania transakcji role_sys/x_flagi.aspx. Transakcja ta wraz z opisywanym skorowidzem zostały stworzone z myślą o oznaczeniu wybranego dokumentu bądź kartoteki bez konieczności uruchamiania ich edycji. W skorowidzu fal w polu KOD1 podajemy znacznik dla grupy flaf, po której zdefiniowane flagi zostaną wywołane w wybranym rejestrze (np. wszystkie zdefiniowane flagi, które w polu KOD1 mają zapis KON i jeżeli jako parametry transakcji role_sys/x_flagi.aspx podamy index=KON&refno= zostaną wywołane jako transakcja w podpiętym przez nas menu w zdefiniowanym widoku)

 

ISK – Stanowiska kosztów

Skorowidz stanowisk kosztów jest wykorzystany podczas dopisywania oraz edycji dokumentu zgłoszenia reklamacyjnego.

 

IST – Stanowiska

Skorowidz stanowisk wykorzystywany jest podczas dopisywania oraz edycji kartoteki użytkownika systemu.

 

ISZ – Szablony wiadomości e-mail

WG zdefiniowane szablonów wiadomości są z systemu StudioSystem wysyłane wiadomości e-mail.

 

MIA – Miasta

Skorowidz miast może zostać wykorzystany podczas dopisania, edycji kartoteki kontrahenta.

 

MPK – Komórki organizacyjne

Skorowidz komórek organizacyjnych wykorzystany jest podczas dopisywania edycji użytkowników systemu.

 

NOT – Powiadomienia

Skorowidz treści powiadomień wykorzystywany jest podczas wysyłania powiadomień z aplikacji StudioSystem.

 

ODDZ – Oddziały

Skorowidz oddziałów wykorzystywany jest podczas dopisywania kartoteki użytkownika systemu

 

OPI – Opinie

Skorowidz opinii wykorzystywany jest podczas edycji formularza zgłoszenia reklamacyjnego.

 

SDO – Sposoby dostawy

Skorowidz sposobów dostawy wykorzystywany jest podczas dopisywania/edycji dokumentu reklamacji. Sposoby dostawy definiowane są dla poszczególnych komórek. W pierwszym polu należy zdefiniować komórkę dla której dopisywany jest skorowidz. W polu AKTYWNE oznaczyć czy skorowidz jest aktywny, w polu DOMYŚLNE zaznaczyć czy pozycja skorowidza jest domyślną pozycja dla wybranej komórki. UWAGA!!! Winna zostać zdefiniowana tylko jedna domyślna wartość dla wybranej komórki! W polu KOD wpisać unikalny kod w ramach definiowanego skorowidza, w polu OPIS wpisać nazwę pozycji skorowidza.

 

SOD – Sposoby odbioru

Skorowidz sposobów odbioru wykorzystywany jest podczas dopisywania/edycji dokumentu reklamacji. Sposoby odbioru definiowane są dla poszczególnych komórek. W pierwszym polu należy zdefiniować komórkę dla której dopisywany jest skorowidz. W polu AKTYWNE oznaczyć czy skorowidz jest aktywny, w polu DOMYŚLNE zaznaczyć czy pozycja skorowidza jest domyślną pozycja dla wybranej komórki. UWAGA!!! Winna zostać zdefiniowana tylko jedna domyślna wartość dla wybranej komórki! W polu KOD wpisać unikalny kod w ramach definiowanego skorowidza, w polu OPIS wpisać nazwę pozycji skorowidza.

 

SPD – Spedytorzy

Skorowidz spedytorów wykorzystywany jest podczas dopisywania/edycji dokumentów reklamacji.

 

STA – Statusy

Skorowidz może zostać wykorzystany zarówno podczas dopisania i edycji kartotek jak i dokumentów.

 

UST – Usterki

Skorowidz usterek może zostać wykorzystany podczas dopisywania i edycji zgłoszenia reklamacyjnego.

 

 

Podsumowanie Sekcja inne skorowidze

Gospodarka paletami w wielu przedsiębiorstwach realizowana jest ze stratami wynikającymi z braku systemu obrotu paletami typu EURO, z którego ubywają dobre palety, a zastępowane są podróbkami nie spełniającymi standardowych wymagań.
palety magazynowanie

Program do ewidencji palet

Magazyny palet mogą być sterowane z głównego sterownika linii, pracować bezobsługowo w linii transportu i paletyzacji przy użyciu robotów lub być sterowane z pulpitu lokalnego przez operatora, służą do pobierania lub wydawania palet do kompletacji lub paletyzacji manualnej przy użyciu wózków widłowych, ręcznych paletowych.
Prosty program do ewidencji pustych palet

Obsługa magazynu z paletami

Prosta obsługa programu do rozliczania palet jest możliwa dzięki temu, że jest to aplikacja przeglądarkowa. Program dla rozliczania palet można więc uruchamiać na dowolnej przeglądarce zarówno w sieci lokalnej jak i przez Internet. Oprogramowanie Magazyn Palet umożliwia dopisanie kartotek palet, kontrahentów, przewoźników, platform i miejsc dostawy.
system ewidencji palet
system ewidencji palet

Aplikacja uzgadniania sald palet

Magazyn Palet umożliwia także dopisanie dokumentów przyjęcia oraz wydania z magazynu, a także rejestrację dokumentów przesunięć międzymagazynowych. System do ewidencji palet i rozliczania ilości z kontrahentami zainstalowane na serwerze Internetowym dostępne jest zarówno dla firmy prowadzącej ewidencje palet jak i dla wybranych kontrahentów. Dokumenty magazynowe związane z obrotem paletami obejmują przyjęcia, wydania, przesunięcia i likwidacje.

Palety program demo

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu PWS do magazynu palet odpowiada Twoim potrzebom?
Program do prowadzenia magazynu palet
SAdam

Program do prowadzenia magazynu palet

W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszy się program do prowadzenia magazynu palet. Programy PWM mogą być drogie we wdrażaniu, ale mogą się opłacać pod względem zwiększonej wydajności i bezpieczeństwa. Jeśli zastanawiasz się nad wdrożeniem programu PWM w swoim magazynie, koniecznie przedyskutuj swoje możliwości z wykwalifikowanym konsultantem.

jak rozliczać palety
SAdam

Jak rozliczać palety?

Zadajesz sobie pytanie jak rozliczać palety w firmie? Jeśli prowadzisz firmę, która obejmuje wysyłkę produktów, wiesz, że jednym z najważniejszych czynników zapewniających płynność działania jest posiadanie dobrego systemu rozliczania sald palet z dostawcami.

SQL server
palety

Serwer raportów usługi Power BI

Zgodnie z raportem Business Intelligence (BI), serwer raportów usługi Power BI to lokalne rozwiązanie, które zapewnia serwer raportów dla magazynów palet. Ten serwer raportów może służyć do tworzenia raportów i zarządzania nimi, a także do przeglądania i interakcji z tymi raportami. Serwer raportów usługi Power BI jest dostępny do bezpłatnego pobrania z witryny internetowej usługi Power BI.