Skorowidze zdefiniowane w tej sekcji dotyczą np. zdefiniowanych źródeł danych, dostępnych w systemie transakcji, rodzajów kodów kreskowych itp.

 

EAN –  Rodzaje kodów kreskowych

W skorowidzu należy zdefiniować obsługiwane w systemie rodzaje kodów kreskowych.

 

EML – szablony wiadomości e-mail

W tym skorowidzu zdefiniowane są szablony wiadomości e-mail, które będą wysyłane z systemu.

 

EXP – format eksportu raportów

W skorowidzu definiujemy formaty eksportu raportów wykonywanych w trybie automatycznym.

 

MIM – Typy plików graficznych

W skorowidzu należy zdefiniować jakie rodzaje plików graficznych będą używane w systemie jako załączniku dokumentów czy tez kartotek.

 

MNU – Rodzaje Menu

W skorowidzu zdefiniowane są dostępne w systemie rodzaje menu.

 

MST – Moduły startowe

W skorowidzu są zdefiniowane moduły startowe (raporty) systemu. W skorowidzu można zaznaczyć czy wybrany moduł startowy ma być aktywny (raport ma się generować) czy też nie.

 

POZ – Pozycje na formularzu

W skorowidzu automatycznie zostają zdefiniowane pola występujące na formularzach dopisania dokumentów oraz kartotek. Jeżeli w którymś z wierszy zaznaczymy pole DOMYŚLNE wówczas pole to będzie nieaktywne podczas dopisania dokumentu lub kartoteki! Pole to będzie aktywne dopiero podczas edycji wybranego dokumentu lub kartoteki.

 

 

SMS – Szablony SMS

W tym skorowidzu zdefiniowane są szablony wiadomości SMS, które będą wysyłane z systemu.

 

SQL – Zdefiniowane źródła danych

W skorowidzu należy zdefiniować dostęp do źródła danych, w którym zapisywane są dane z systemu.

administrator skorowidze sekcja systemowe

TRA – Transakcje

W skorowidzu powinny być zdefiniowane wszystkie możliwe transakcje, które będą uruchamiane podczas obsługi systemu.

 

TRU – transakcje ulubione

W skorowidzu definiujemy transakcję, które mają być dostępne dla użytkowników podczas konfiguracji menu ULUBIONE.

 

USERS – Uprawnienia użytkowników

W skorowidzu definiujemy uprawnienia użytkowników dla poszczególnych modułów.

 

ZEN – Sekcje definicji widoków

W skorowidzu definiujemy sekcję, w których będą dopisywane widoki.