Sekcja Utrzymanie Ruchu

Skorowidze zdefiniowane w tej sekcji dotyczą głównie modułu CMMS.

administrator skorowidze sekcja utrzymanie ruchu

GOB – grupy obiektów

Skorowidz wykorzystywany podczas dopisywania kartotek obiektów.

 

MAM – Magazyny

Skorowidz magazynów wykorzystywany w module CMMS.

 

MAW – Rodzaj awarii

Skorowidz wykorzystywany w module CMMS podczas dopisywania zgłoszenia awarii.

 

MCY – Czynności

Skorowidz czynności wykorzystywany podczas dopisania i edycji kartotek obiektów.

 

MLE – Rodzaj legalizacji

Skorowidz wykorzystywany w module CMMS.

 

MPR – Rodzaj Przeglądu

Skorowidz rodzajów przeglądu wykorzystywany jest w module CMMS.

 

MRM – rodzaje remontu

Skorowidz wykorzystywany jest w module CMMS.

 

MSC – Pracownicy – rodzaje specjalizacji

Skorowidz wykorzystywany jest podczas definiowania specjalizacji pracowników.

 

MSP – Pracownicy status

Skorowidz wykorzystywany jest podczas dopisywania i edycji kartotek pracowników.

 

MSY – System pracy

Skorowidz wykorzystywany jest podczas dopisywania i modyfikacji kartotek pracowników.

 

MUD – Rodzaje badań UDT

Skorowidz wykorzystywany jest podczas dopisywania przeprowadzonego badania UDT w module CMMS.

 

MZA – Pracownicy zawód

Skorowidz wykorzystywany przy dopisywaniu i edycji kartotek pracowników.

 

MZE – Pracownicy zespoły

Skorowidz wykorzystywany przy dopisywaniu i edycji kartotek pracowników.

 

TOB – Typy obiektów

Skorowidz wykorzystywany przy dopisywaniu i edycji kartotek obiektów.