Sekcja Utrzymanie Ruchu

Skorowidze zdefiniowane w tej sekcji dotyczą głównie modułu CMMS.

administrator skorowidze sekcja utrzymanie ruchu

GOB – grupy obiektów

Skorowidz wykorzystywany podczas dopisywania kartotek obiektów.

 

MAM – Magazyny

Skorowidz magazynów wykorzystywany w module CMMS.

 

MAW – Rodzaj awarii

Skorowidz wykorzystywany w module CMMS podczas dopisywania zgłoszenia awarii.

 

MCY – Czynności

Skorowidz czynności wykorzystywany podczas dopisania i edycji kartotek obiektów.

 

MLE – Rodzaj legalizacji

Skorowidz wykorzystywany w module CMMS.

 

MPR – Rodzaj Przeglądu

Skorowidz rodzajów przeglądu wykorzystywany jest w module CMMS.

 

MRM – rodzaje remontu

Skorowidz wykorzystywany jest w module CMMS.

 

MSC – Pracownicy – rodzaje specjalizacji

Skorowidz wykorzystywany jest podczas definiowania specjalizacji pracowników.

 

MSP – Pracownicy status

Skorowidz wykorzystywany jest podczas dopisywania i edycji kartotek pracowników.

 

MSY – System pracy

Skorowidz wykorzystywany jest podczas dopisywania i modyfikacji kartotek pracowników.

 

MUD – Rodzaje badań UDT

Skorowidz wykorzystywany jest podczas dopisywania przeprowadzonego badania UDT w module CMMS.

 

MZA – Pracownicy zawód

Skorowidz wykorzystywany przy dopisywaniu i edycji kartotek pracowników.

 

MZE – Pracownicy zespoły

Skorowidz wykorzystywany przy dopisywaniu i edycji kartotek pracowników.

 

TOB – Typy obiektów

Skorowidz wykorzystywany przy dopisywaniu i edycji kartotek obiektów.

 

 

Podsumowanie Sekcja Utrzymanie Ruchu

Gospodarka paletami w wielu przedsiębiorstwach realizowana jest ze stratami wynikającymi z braku systemu obrotu paletami typu EURO, z którego ubywają dobre palety, a zastępowane są podróbkami nie spełniającymi standardowych wymagań.
palety magazynowanie

Program do ewidencji palet

Magazyny palet mogą być sterowane z głównego sterownika linii, pracować bezobsługowo w linii transportu i paletyzacji przy użyciu robotów lub być sterowane z pulpitu lokalnego przez operatora, służą do pobierania lub wydawania palet do kompletacji lub paletyzacji manualnej przy użyciu wózków widłowych, ręcznych paletowych.
Prosty program do ewidencji pustych palet

Obsługa magazynu z paletami

Prosta obsługa programu do rozliczania palet jest możliwa dzięki temu, że jest to aplikacja przeglądarkowa. Program dla rozliczania palet można więc uruchamiać na dowolnej przeglądarce zarówno w sieci lokalnej jak i przez Internet. Oprogramowanie Magazyn Palet umożliwia dopisanie kartotek palet, kontrahentów, przewoźników, platform i miejsc dostawy.
system ewidencji palet
system ewidencji palet

Aplikacja uzgadniania sald palet

Magazyn Palet umożliwia także dopisanie dokumentów przyjęcia oraz wydania z magazynu, a także rejestrację dokumentów przesunięć międzymagazynowych. System do ewidencji palet i rozliczania ilości z kontrahentami zainstalowane na serwerze Internetowym dostępne jest zarówno dla firmy prowadzącej ewidencje palet jak i dla wybranych kontrahentów. Dokumenty magazynowe związane z obrotem paletami obejmują przyjęcia, wydania, przesunięcia i likwidacje.

Palety program demo

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu PWS do magazynu palet odpowiada Twoim potrzebom?
Program do prowadzenia magazynu palet
SAdam

Program do prowadzenia magazynu palet

W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszy się program do prowadzenia magazynu palet. Programy PWM mogą być drogie we wdrażaniu, ale mogą się opłacać pod względem zwiększonej wydajności i bezpieczeństwa. Jeśli zastanawiasz się nad wdrożeniem programu PWM w swoim magazynie, koniecznie przedyskutuj swoje możliwości z wykwalifikowanym konsultantem.

jak rozliczać palety
SAdam

Jak rozliczać palety?

Zadajesz sobie pytanie jak rozliczać palety w firmie? Jeśli prowadzisz firmę, która obejmuje wysyłkę produktów, wiesz, że jednym z najważniejszych czynników zapewniających płynność działania jest posiadanie dobrego systemu rozliczania sald palet z dostawcami.

SQL server
palety

Serwer raportów usługi Power BI

Zgodnie z raportem Business Intelligence (BI), serwer raportów usługi Power BI to lokalne rozwiązanie, które zapewnia serwer raportów dla magazynów palet. Ten serwer raportów może służyć do tworzenia raportów i zarządzania nimi, a także do przeglądania i interakcji z tymi raportami. Serwer raportów usługi Power BI jest dostępny do bezpłatnego pobrania z witryny internetowej usługi Power BI.