Dopisanie użytkownika

Nowy użytkownik dopisywany jest przez kliknięcie wiersza z komunikatem Kliknij tutaj, aby dodać nowy wiersz... Rola dopisywanego użytkownika wybierana jest z listy skorowidza ról wyświetlanego przez przycisk listy rozwijanej. Pozycję skorowidza należy wybrać przez kliknięcie lub zaznaczenie kursorem i potwierdzenie wyboru klawiszem <Enter>.

Dla użytkownika należy zdefiniować LOGIN, NAZWISKO, IMIĘ oraz zapisać znacznik w polu AKTYWNE.

LOGIN użytkownika stanowi nazwa serwera oraz nazwa użytkownika zapisana w formie NAZWA SERWERANAZWA UŻYTKOWNIKA.

W polach NAZWISKO i IMIĘ należy podać dane personalne dopisywanego użytkownika, w polu E-MAIL wskazać adres poczty elektronicznej, w polu TELEFON można podać telefon kontaktowy. W polach STANOWISKO (sekcja INNE, skorowidz IST) , KOMÓRKA (sekcja INNE, skorowidz MPK), ODDZIAŁ (sekcja INNE, skorowidz ODD), MAGAZYN (sekcja MAGAZYN, skorowidz MAG)  informacje należy wybrać z list rozwijanych.  Aby na listach rozwijanych pojawiły się informacje należy je najpierw dopisać w skorowidzach. Skorowidze może domyślnie uzupełniać i modyfikować tylko administrator systemu. Modyfikacja oraz uzupełnianie skorowidzów zostanie opisane poniżej w niniejszej instrukcji.

W polach IDENTYFIKATOR SKANER oraz IDENTYFIKATOR KARTA RCP/KD wpisujemy informacje tylko i wyłącznie w przypadku wykorzystania skanerów bądź czytników kart. W polu DATA WAŻNOŚCI KONTA można wskazać datę do której konto użytkownika będzie aktywne. Po upływie wskazanej daty zalogowanie do systemu przez użytkownika nie będzie możliwe. W kolejnych polach należy wskazać uprawnienia użytkownika do funkcji drukowania, rejestrowania, grupowania, eksportowania danych z systemu. W polu DOSTĘPNE SKOROWIDZE po uruchomieniu listy rozwijanej pojawi się lista dostępnych w systemie skorowidzy. W tym polu możemy wskazać w których skorowidzach dopisywany użytkownik będzie miał prawo do uzupełniania i modyfikacji informacji w wybranych skorowidzach. Zaznaczenie pola typu CheckBox w kolumnie MENU KONTEKSTOWE umożliwia użytkownikowi uruchomienie menu kontekstowego, które pojawia się po wciśnięciu prawego klawisza myszki w dowolnym rejestrze. W polu RODZAJ MENU można wskazać z listy rozwijanej menu DefaultLeftMenu.aspx -> przy takiej konfiguracji menu użytkownika będzie wyświetlane po lewej stronie ekranu, W przeciwnym wypadku będzie wyświetlane standardowe menu w górnym pasku ekranu.

Kartoteka użytkownika dopisywana jest przez użycie kombinacji klawiszy <Shift><Enter>.

Przy próbie dopisania użytkownika bez informacji obowiązkowych wyświetlone zostają komunikaty błędu. Kartoteka użytkownika nie zostaje dopisana.

Polami obowiązkowymi przy dopisaniu kartoteki użytkownika są: ROLA, LOGIN, NAZWISKO oraz IMIĘ.

Po poprawnie dopisanej kartotece użytkownika w dolnej części ekranu pojawi się komunikat informujący o wprowadzonych zmianach.

Wprowadzone zmiany można zatwierdzić korzystając z ikony  ZAPISZ WSZYSTKIE ZMIANY lub odrzucić klikając na ikonę  ANULUJ WSZYSTKIE ZMIANY.

Zmiana danych użytkownika wymaga kliknięcia w wybranym (modyfikowanym) polu w celu uruchomienia edycji pola. Po wprowadzeniu modyfikacji, dane zostają zapisane przez użycie kombinacji klawiszy <Shift><Enter>.

Kartoteka użytkownika usuwana jest przez użycie klawisza <Delete>.

W rejestrze użytkowników dostępne są funkcje: Uprawnienia wg roli, Uprawnienia do transakcji, Uprawnienia systemowe, Ulubione, Dzienniki.

Karta ZIELONA – cechy prawidłowej palety EPAL lub EUR/UIC. Karta CZERWONA – niedopuszczalne wady. Powinieneś rozważyć, czy nie potrzebujesz karty oceny palet ?

Dlaczego karty oceny palet?

Karty Oceny Palet, czyli Magazyn palet

Karty oceny palet, czyli Karta ZIELONA – cechy prawidłowej palety EPAL lub EUR/UIC. Karta CZERWONA – niedopuszczalne wady. Karta ŻÓŁTA – Uszkodzenia dopuszczalne. Karty Oceny Palet, wydrukowane w postaci plansz, plakatów lub broszur, powinny służyć wszędzie tam, gdzie wymieniane, sprawdzane i oceniane są palety – w szczególności w miejscach dokonywania operacji transportowych i magazynowych. Znacznie ułatwiają ocenę legalności i jakości palet, są narzędziem rekomendowanym przez odpowiednie instytucje i organizacje związane z logistyką palet.

Magazyn palet, czyli karty oceny palet.

Rejestracja karty powoduje uaktualnienie ilości w podziale na ilość po wykonaniu operacji, planu i zlecenia. Wykonywane braki mogą być klasyfikowane wg wielu typów np. braki naprawialne, nienaprawialne, obróbkowe, materiałowe. Możliwe jest załączenie funkcji automatycznego generowania dokumentów magazynowych dla raportowanych ilości.

karty oceny palet
Karty oceny palet

Powinieneś rozważyć, czy nie potrzebujesz karty oceny palet ?

Karta ZIELONA – cechy prawidłowej palety EPAL lub EUR/UIC. Karta CZERWONA – niedopuszczalne wady. Karta ŻÓŁTA – Uszkodzenia dopuszczalne. Karty Oceny Palet, wydrukowane w postaci plansz, plakatów lub broszur, powinny służyć wszędzie tam, gdzie wymieniane, sprawdzane i oceniane są palety – w szczególności w miejscach dokonywania operacji transportowych i magazynowych. Znacznie ułatwiają ocenę legalności i jakości palet, są narzędziem rekomendowanym przez odpowiednie instytucje i organizacje związ
karty oceny palet
Karty oceny palet

Karty oceny palet, czyli Karta ZIELONA – cechy prawidłowej palety EPAL lub EUR/UIC. Karta CZERWONA – niedopuszczalne wady. Karta ŻÓŁTA – Uszkodzenia dopuszczalne. Karty Oceny Palet, wydrukowane w postaci plansz, plakatów lub broszur, powinny służyć wszędzie tam, gdzie wymieniane, sprawdzane i oceniane są palety – w szczególności w miejscach dokonywania operacji transportowych i magazynowych. Znacznie ułatwiają ocenę legalności i jakości palet, są narzędziem rekomendowanym przez odpowiednie instytucje i organizacje związane z logistyką palet. Dowodem pozostawienia palety u odbiorcy, jest dokument ODMOWA WYDANIA PALETY(OWP). W uzasadnionych przypadkach wystawiany jest przez przewoźnika. Dokumenty OWP zaświadczają, że palety pozostawione w magazynie będą odliczane od salda paletowego klientów i nie są zwracane nadawcom.

Co oznacza karty oceny palet ?

bilans paletowy
Bilans paletowy

Ważne informacje dotyczące karty oceny palet

 • Jak możesz program palety wykorzystać w magazynie z paletami?
  Bardzo rzadko zdarza się, aby do producenta wróciły dokładnie te nośniki, na których został wysłany produkt. Uszkodzenia palet czy gorsza ich jakość podczas zwrotu, to zmora w procesie logistyki opakowaniami.
 • Przyjmowanie palet za pomocą aplikacji
  PWS.net, czyli system łączenia palet, transportów lub magazynów.
 • Wykorzystaj wiedzę i doświadczenie SoftwareStudio, aby wdrożyć przyjmowanie palet za pomocą programu w swoim magazynie.
  Program Magazyn Palet przeznaczony jest do kontroli oraz rozliczaniem sald palet. Przedmiotem transakcji wykonywanych pomiędzy dostawcami, przewoźnikami (kierowcami) oraz odbiorcami.
 • Przyjmowanie palet za pomocą programu magazynowego
  Na rynku oprogramowania istnieje sporo różnych rozwiązań do obsługi magazynów palet. Ich zadaniem jest uproszczenie pracy związanej z rozliczaniem sald palet.
 • Co znaczy wydawanie palet za pomocą programu ?
  Magazyn zobowiązany jest do przygotowania wydawanego towaru na podstawie zleceń dostawy lub zleceń wydania na właściwym rodzaju palet. Uwzględniane są przy tym zapisy w treści dokumentu przewozowego.
 • Dlaczego jeszcze nie widziałeś demo aplikacja do wydawania palet ?
  W momencie odbioru przesyłki przez kierowcę od nadawcy nośniki nie podlegają weryfikacji pod kątem zgodności ze standardem danego opakowania zwrotnego. Kierowca jest zobowiązany do oceny wzrokowej jednostek transportowych.
 • Prowadzenie magazynu palet – aplikacja
  Koncentrując się na swoich podstawowych procesach, firmy zapominają o potrzebie kompleksowego patrzenia na cały łańcuch logistyczny. Prowadzenie magazynu palet, czyli aplikacja to element organizacji obiegu palet.
ewidencja palet zwrotnych
Ewidencja palet zwrotnych

Podsumowanie karty oceny palet?

Karta ZIELONA – cechy prawidłowej palety EPAL lub EUR/UIC. Karta CZERWONA – niedopuszczalne wady. Czy chcesz poznać karty oceny palet ?

Warto wiedzieć więcej karty oceny palet

Wydawanie palet

Elementem systemu LMP (logistics management of pallets) jest wydawanie palet przez magazyn opakowań. Ponieważ palety są charakterystyczną częścią każdego magazynu lub łańcucha dostaw.

Przekazywanie palet

Magazyn palet to specjalne rozwiązanie w zakresie transportu wewnętrznego dla przedsiębiorstw, które transportują produkty na paletach. Palety mogą być układane na wysokich stosach, co przyczynia się do oszczędności miejsca w zakładzie.

Przekazywanie pustych palet

Identyfikujemy podstawowe problemy związane z tworzeniem procedur w obszarze obrotu opakowaniami zwrotnymi w przedsiębiorstwie produkcyjnym lub logistycznym. Problemem nie jest przekazywanie pustych palet pomiędzy uczestnikami.

Aplikacja do prowadzenia magazynu palet

Wewnętrzna gospodarka paletowa to system, w którym dystrybutor dokonuje obrotu towaru na własnych, zakupionych wcześniej paletach. Po otrzymaniu ładunku, odbiorca zwraca puste palety do właściciela.

ewidencja palet i ich rozliczanie
Ewidencja palet i ich rozliczanie
magazyn palet
Magazyn palet

EWIDENCJA PALET GOSPODARKA MAGAZYNOWA GOSPODARKA PALET GOSPODARKA PALETAMI GOSPODARKA PALET MAGAZYNOWYCH GOSPODARKA PALETOWA KARTY OCENY PALET KWIT PALETOWY MAGAZYNOWANIE PALET MAGAZYN PALET OPROGRAMOWANIE DO EWIDENCJI PALET OPROGRAMOWANIE MAGAZYNOWE PALETY PALETY EUR PALETY MAGAZYNOWE PALETY PROGRAM MAGAZYNOWY ONLINE PROGRAM DO MAGAZYNOWANIA PALET PROGRAM PALETOWY ROZLICZANIE PALET SOFTWARE HOUSE SoftwareStudio SQL Studio Palety.net Zarządzanie paletami magazynowymi zarządzanie łańcuchem dostaw

PWS software aplikacja online magazyn palet
PWS software aplikacja online magazyn palet

Podsumowanie Dopisanie użytkownika

Gospodarka paletami w wielu przedsiębiorstwach realizowana jest ze stratami wynikającymi z braku systemu obrotu paletami typu EURO, z którego ubywają dobre palety, a zastępowane są podróbkami nie spełniającymi standardowych wymagań.
palety magazynowanie

Program do ewidencji palet

Magazyny palet mogą być sterowane z głównego sterownika linii, pracować bezobsługowo w linii transportu i paletyzacji przy użyciu robotów lub być sterowane z pulpitu lokalnego przez operatora, służą do pobierania lub wydawania palet do kompletacji lub paletyzacji manualnej przy użyciu wózków widłowych, ręcznych paletowych.
Prosty program do ewidencji pustych palet

Obsługa magazynu z paletami

Prosta obsługa programu do rozliczania palet jest możliwa dzięki temu, że jest to aplikacja przeglądarkowa. Program dla rozliczania palet można więc uruchamiać na dowolnej przeglądarce zarówno w sieci lokalnej jak i przez Internet. Oprogramowanie Magazyn Palet umożliwia dopisanie kartotek palet, kontrahentów, przewoźników, platform i miejsc dostawy.
system ewidencji palet
system ewidencji palet

Aplikacja uzgadniania sald palet

Magazyn Palet umożliwia także dopisanie dokumentów przyjęcia oraz wydania z magazynu, a także rejestrację dokumentów przesunięć międzymagazynowych. System do ewidencji palet i rozliczania ilości z kontrahentami zainstalowane na serwerze Internetowym dostępne jest zarówno dla firmy prowadzącej ewidencje palet jak i dla wybranych kontrahentów. Dokumenty magazynowe związane z obrotem paletami obejmują przyjęcia, wydania, przesunięcia i likwidacje.

Palety program demo

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu PWS do magazynu palet odpowiada Twoim potrzebom?
Program do prowadzenia magazynu palet
SAdam

Program do prowadzenia magazynu palet

W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszy się program do prowadzenia magazynu palet. Programy PWM mogą być drogie we wdrażaniu, ale mogą się opłacać pod względem zwiększonej wydajności i bezpieczeństwa. Jeśli zastanawiasz się nad wdrożeniem programu PWM w swoim magazynie, koniecznie przedyskutuj swoje możliwości z wykwalifikowanym konsultantem.

jak rozliczać palety
SAdam

Jak rozliczać palety?

Zadajesz sobie pytanie jak rozliczać palety w firmie? Jeśli prowadzisz firmę, która obejmuje wysyłkę produktów, wiesz, że jednym z najważniejszych czynników zapewniających płynność działania jest posiadanie dobrego systemu rozliczania sald palet z dostawcami.

SQL server
palety

Serwer raportów usługi Power BI

Zgodnie z raportem Business Intelligence (BI), serwer raportów usługi Power BI to lokalne rozwiązanie, które zapewnia serwer raportów dla magazynów palet. Ten serwer raportów może służyć do tworzenia raportów i zarządzania nimi, a także do przeglądania i interakcji z tymi raportami. Serwer raportów usługi Power BI jest dostępny do bezpłatnego pobrania z witryny internetowej usługi Power BI.