Ulubione transakcje

Administrator systemu może zdefiniować menu ULUBIONE dla wybranego użytkownika systemu. Po uruchomieniu funkcji pojawi się lista zdefiniowanych już pozycji menu ULUBIONE.

administrator uzytkownicy ulubione

Nową pozycję menu można dodać dzięki funkcji DODAJ. Po uruchomieniu funkcji zostanie wyświetlona formatka dopisania nowej pozycji menu.

administrator uzytkownicy ulubione dopisz

W polu GRUPA należy wpisać nazwę grupy (sekcji), w której pojawi się pozycja menu. W polu KOLEJNOŚĆ określamy kolejność występowania w ramach grupy. W polu TEKST należy wpisać tekst wyświetlany użytkownikowi. W polu OPIS DODATKOWY wpisujemy opis, który pojawi się jako ToolTip po najechaniu myszką na pozycję. TRANSAKCJĘ DO URUCHOMIENIA oraz OBRAZEK wybieramy z listy przez kliknięcie. Na liście transakcji pojawią się transakcję zdefiniowane w skorowidzu TRU (transakcje ulubione). Po uzupełnieniu wszystkich informacji w formatce należy je zapisać korzystając z przycisku – funkcji ZAPISZ. Polecenie ANULUJ to możliwość wycofania się z wprowadzonych zmian.

administrator uzytkownicy ulubione dopisywanie

Po zalogowaniu do systemu użytkownik będzie miał udostępnioną nową funkcję w menu ULUBIONE

administrator uzytkownicy ulubione dodanie

W menu ULUBIONE możliwa jest także edycja wprowadzonych danych. Dane modyfikowane są w trybie tabelarycznym. Uruchomienie edycji informacji zapisanej w wybranym polu wymaga dwukrotnego kliknięcia na nim myszką.

W rejestrze menu ULUBIONE aktywna jest również funkcja usuwania. W pierwszym kroku należy zaznaczyć wiersz przeznaczony do usunięcia.

A następnie usunąć wiersz korzystając z klawisza <Delete> – pozycja menu zostanie usunięta.

Innym sposobem wyłączenia dostępu do menu ULUBIONE jest oznaczenie go jako nieaktywne.

Po zalogowaniu do systemu użytkownik będzie widział tylko i wyłącznie pozycje menu oznaczone jako aktywne.

Gdy na polecenie klienta następuje podział towaru zwykle zachodzi konieczność dołożenia palet z puli operatora logistycznego. W takim wypadku magazyn zlecający transport musi ją uwzględnić w swoim rozliczeniu z klientem. Za pomocą aplikacja magazynowa do ewidencji palet możesz uprawniać procesy rozliczania palet.

Dlaczego aplikacja magazynowa do ewidencji palet?

aplikacja magazynowa do ewidencji palet
Aplikacja magazynowa do ewidencji palet

Aplikacja magazynowa do ewidencji palet, czyli Gdy na polecenie klienta następuje podział towaru zwykle zachodzi konieczność dołożenia palet z puli operatora logistycznego. W takim wypadku magazyn zlecający transport musi ją uwzględnić w swoim rozliczeniu z klientem. Jak to zrobić bezproblemowo? Skorzystaj z odpowiedniej aplikacji magazynowej do ewidencji palet. #SoftwareStudio od ponad dekady specjalizuje się w webowych rozwiązaniach. Klienci mogą przez przeglądarkę prowadzić rejestrację i rozliczać salda palet.

Wykorzystaj wiedzę i doświadczenie SoftwareStudio, aby wdrożyć aplikacja magazynowa do ewidencji palet w swoim magazynie.

oprogramowanie do ewidencji palet
Oprogramowanie do ewidencji palet

Ważne informacje dotyczące aplikacja magazynowa do ewidencji palet

 • Program dla ewidencji palet
  Gospodarka paletami w wielu przedsiębiorstwach realizowana jest ze stratami wynikającymi z braku systemu obrotu paletami typu EURO, z którego ubywają dobre palety, a zastępowane są podróbkami nie spełniającymi standardowych wymagań. Stwarza to konieczność zakupu nowych palet EURO, których ceny systematycznie rosną.
 • Czy chcesz poznać inwentaryzacja palet w magazynie ?
  Monitorowanie obrotu paletami przysparza szczególnych trudności w firmach działających w wielu lokalizacjach lub w ramach grupy niezależnych podmiotów. Program Magazyn Palet generuje szereg raportów lub zestawień pokazując salda ogółem lub szczegółowo, pozwalając precyzyjnie rozliczać się z kontrahentami za palety.
 • Karta rozliczenia ilościowego palet
  Rejestracja karty powoduje uaktualnienie ilości w podziale na ilość po wykonaniu operacji, planu lub zlecenia. Wykonywane braki mogą być klasyfikowane według wielu typów np.
 • Wydawanie palet
  Elementem systemu LMP (logistics management of pallets) jest wydawanie palet przez magazyn opakowań. Ponieważ palety są charakterystyczną częścią każdego magazynu lub łańcucha dostaw.
 • Wydawanie palet za pomocą programu magazynowego
  Forma dostarczenia palet jest ustalana z możliwością zakupu opakowań przez operatora logistycznego lub fizycznym dostarczeniem palet do magazynu. W związku z tym wydawanie palet za pomocą programu magazynowego staje się niezbędne.
gospodarka paletami
Gospodarka paletami

Podsumowanie aplikacja magazynowa do ewidencji palet?

Gdy na polecenie klienta następuje podział towaru zwykle zachodzi konieczność dołożenia palet z puli operatora logistycznego. W takim wypadku magazyn zlecający transport musi ją uwzględnić w swoim rozliczeniu z klientem. Za pomocą aplikacja magazynowa do ewidencji palet możesz uprawniać procesy rozliczania palet.

Warto wiedzieć więcej aplikacja magazynowa do ewidencji palet

Ewidencja palet

Alternatywnym rozwiązaniem dla poolu otwartego, jest obieg palet w systemie zamkniętym. Odbywa się on na unikatowych, charakterystycznych dla ich dostawcy nośnikach.

Program do prowadzenia magazynu palet

Optymalizacja zarządzania potokami opakowań zwrotnych stanowi źródło redukcji kosztów operacyjnych. Przy zwiększających się rozmiarach produkcji, optymalizacja kosztów związanych z obrotem paletami ma niebagatelne znaczenie.

ewidencja palet i ich rozliczanie
Ewidencja palet i ich rozliczanie
system paletowy
System paletowy

EWIDENCJA PALET GOSPODARKA MAGAZYNOWA GOSPODARKA PALET GOSPODARKA PALETAMI GOSPODARKA PALET MAGAZYNOWYCH GOSPODARKA PALETOWA KARTY OCENY PALET KWIT PALETOWY MAGAZYNOWANIE PALET MAGAZYN PALET OPROGRAMOWANIE DO EWIDENCJI PALET OPROGRAMOWANIE MAGAZYNOWE PALETY PALETY EUR PALETY MAGAZYNOWE PALETY PROGRAM MAGAZYNOWY ONLINE PROGRAM DO MAGAZYNOWANIA PALET PROGRAM PALETOWY ROZLICZANIE PALET SOFTWARE HOUSE SoftwareStudio SQL Studio Palety.net Zarządzanie paletami magazynowymi zarządzanie łańcuchem dostaw

PWS software aplikacja online magazyn palet
PWS software aplikacja online magazyn palet

Podsumowanie Ulubione transakcje

Gospodarka paletami w wielu przedsiębiorstwach realizowana jest ze stratami wynikającymi z braku systemu obrotu paletami typu EURO, z którego ubywają dobre palety, a zastępowane są podróbkami nie spełniającymi standardowych wymagań.
palety magazynowanie

Program do ewidencji palet

Magazyny palet mogą być sterowane z głównego sterownika linii, pracować bezobsługowo w linii transportu i paletyzacji przy użyciu robotów lub być sterowane z pulpitu lokalnego przez operatora, służą do pobierania lub wydawania palet do kompletacji lub paletyzacji manualnej przy użyciu wózków widłowych, ręcznych paletowych.
Prosty program do ewidencji pustych palet

Obsługa magazynu z paletami

Prosta obsługa programu do rozliczania palet jest możliwa dzięki temu, że jest to aplikacja przeglądarkowa. Program dla rozliczania palet można więc uruchamiać na dowolnej przeglądarce zarówno w sieci lokalnej jak i przez Internet. Oprogramowanie Magazyn Palet umożliwia dopisanie kartotek palet, kontrahentów, przewoźników, platform i miejsc dostawy.
system ewidencji palet
system ewidencji palet

Aplikacja uzgadniania sald palet

Magazyn Palet umożliwia także dopisanie dokumentów przyjęcia oraz wydania z magazynu, a także rejestrację dokumentów przesunięć międzymagazynowych. System do ewidencji palet i rozliczania ilości z kontrahentami zainstalowane na serwerze Internetowym dostępne jest zarówno dla firmy prowadzącej ewidencje palet jak i dla wybranych kontrahentów. Dokumenty magazynowe związane z obrotem paletami obejmują przyjęcia, wydania, przesunięcia i likwidacje.

Palety program demo

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu PWS do magazynu palet odpowiada Twoim potrzebom?
Program do prowadzenia magazynu palet
SAdam

Program do prowadzenia magazynu palet

W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszy się program do prowadzenia magazynu palet. Programy PWM mogą być drogie we wdrażaniu, ale mogą się opłacać pod względem zwiększonej wydajności i bezpieczeństwa. Jeśli zastanawiasz się nad wdrożeniem programu PWM w swoim magazynie, koniecznie przedyskutuj swoje możliwości z wykwalifikowanym konsultantem.

jak rozliczać palety
SAdam

Jak rozliczać palety?

Zadajesz sobie pytanie jak rozliczać palety w firmie? Jeśli prowadzisz firmę, która obejmuje wysyłkę produktów, wiesz, że jednym z najważniejszych czynników zapewniających płynność działania jest posiadanie dobrego systemu rozliczania sald palet z dostawcami.

SQL server
palety

Serwer raportów usługi Power BI

Zgodnie z raportem Business Intelligence (BI), serwer raportów usługi Power BI to lokalne rozwiązanie, które zapewnia serwer raportów dla magazynów palet. Ten serwer raportów może służyć do tworzenia raportów i zarządzania nimi, a także do przeglądania i interakcji z tymi raportami. Serwer raportów usługi Power BI jest dostępny do bezpłatnego pobrania z witryny internetowej usługi Power BI.