Funkcje

Część zdań związanych z przetwarzaniem danych może być wykonywana przez serwer SQL, gdyż takie obliczenia są dużo bardziej wydane niż tradycyjne przetwarzanie programowe.

Aplikacja StudioSystem zawiera szereg funkcji wbudowanych w bazie SQL Server.

 

 

Nazwa funkcji
jc_dmcms_refno
jc_dni_robocze
jc_dpcms_pracownik
jc_dpcms_refno
jc_dpcms_refno_prx
jc_dpcrm_refno
jc_dpmag_refno
jc_dpmag_refno_dmcms
jc_drcrm_refno
jc_dscrm_refno
jc_generowanie_rozliczenia
jc_generowanie_rozliczenia_xml
jc_kmaso_nridasm
jc_kpaso
jc_kwatera
jc_kwatery
jc_kwatery_czynsz_dzien
jc_kwatery_historia
jc_pracownicy_1
jc_pracownicy_do_zamowienia
jc_pracownicy_w_zamowieniach
jc_pracownik_zatrudnienie
jc_rozliczenie_dokumenty
jc_rozliczenie_dscrm_pkw
jc_rozliczenie_klienci
jc_rozliczenie_miesiace
jc_warunki_fakturowania
jc_zamowienie_kwatery_realizacja
jc_zamowienie_miejsca_pracy
jc_zamowienie_pojazdy
jc_zamowienie_pracownicy
jc_zamowienie_pracownicy_kwatery
jc_zamowienie_pracownicy_pojazdy
jc_zamowienie_pracownicy_suma
jc_zamowienie_zakwaterowanie
PodajWartoscFlagi
sf_dmcms
sf_dpcrm
sf_dpmag
sf_dpzle_refno
sf_drcrm
sf_dscrm
sf_menu_bar
sf_mms_dmcms
sf_mms_dmcms_nridasm
sf_mms_dmcms_status
sf_mms_dmcms_statystyka
sf_mms_dmcms_statystyka_nridasm
sf_mms_dmcms_typzlecenia
sf_mms_dmcms_wg_statusu
sf_mms_dpcms_pracownicy
sf_mms_dpcms_pracownicy_praca
sf_mms_dpcms_pracownik_praca
sf_mms_dpcms_refno
sf_mms_dpinw
sf_mms_dpinw_rejestr
sf_mms_dpmag
sf_mms_dpzle
sf_mms_dpzle_realizacja_zam
sf_mms_dpzle_refno_dmcms
sf_mms_dpzle_zapotrzebowanie
sf_mms_inwentura
sf_mms_kmaso
sf_mms_knaso
sf_mms_knkon
sf_mms_knwms
sf_mms_lista_refno
sf_mms_mttf_dni_nridasm
sf_mms_mttr_dni_nridasm
sf_wms_knaso
sf_wms_knkon
wms_adresy_wolne_od_mag
wms_adresy_wolne_pz
wms_dpmag_refno
wms_dpmag_typdok
wms_dproz
wms_dproz_refno
wms_generowanie_wz
wms_ilosc_dostepna
wms_ilosc_dostepna_nridasn
wms_ilosc_dostepna_nridasn_nrpalety
wms_ilosc_dostepna_nrpalety
wms_ilosc_wz
wms_knaso
wms_kncrm_prx
wms_knusl_prx
wms_rozliczenie_kompletacja
wms_rozliczenie_opakowania
wms_rozliczenie_palety
wms_rozliczenie_uslugi
wms_stan_palety_dzien
wms_strefa_kompletacji
wms_strefa_kompletacji_1
wms_strefa_kompletacji_2