Indeksy

Optymalizacja zapytań do bazy wymaga zbudowania odpowiednich indeksów, czyli „spisów treści” związanej z zawartością tabel. Brak odpowiednich indeksów uniemożliwia szybkie i efektywne korzystanie z oprogramowania bazodanowego.