Tabele

Dane zapisywane są w bazie w tabelach. Ich organizacja w bazie zapewnia łatwa nawigację pomiędzy informacjami jakie przechowują dzięki określonym zasadą.

Ogólnie możemy podzielić informacje na następujące rodzaje:

 • SYSTEMOWE
  • dane konfiguracyjne np. _menu, x_zestawienia
  • administracja i konserwacja np. _dziennik, _error
 • UŻYTKOWE
  • skorowidze i parametry np. x_skorowidze, _parametry
  • kartoteki  (zaczyną się od litery k) np. knaso
  • dokumenty (zaczynają się od litery d) np. dpmag
Nazwa tabeliOpis
_achDefinicje statusów kodów ACH opisujących w jakim stanie znajduje się zapisanych dokument, np. ACH=0 to bufor.
_dziennikZapis informacji o zdarzeniach w systemie. Możliwość odwołania każdej tabeli z danymi do dziennika, w celu powiązania informacji co i kiedy było wykonywane.
_errorZapis informacji o błędach obsługi bazy przez system, najczęsciej zgłaszane za pomocą funkcji weryfikacji poprawności danych. Zapisy pozwalają na łatwiejszą diagnostykę problemów pracy systemu i obsługi bazy danych.
_historiaZapis informacji o istotnych zdarzeniach z punktu widzenia użytkownika. Tabela przechowuje informację w zależności od ustawień i potrzeb o tym KTO i KIEDY wykonwyał daną operację np zatwierdzał dokument, wysłał powiadomienie itp.
_jobsModuł automatycznych zadań korzysta z deifnicji tabeli w której określa się CO i KIEDY ma być realizowane przez automat – jakie zadania, funkcje czy procedury
_komunikatyKomuniakty wyświtlane użytkownikom w przypadku uruchomienia transakcji, do których nie mają dostępu
_komunikaty_linkiLinki do transakcji dostęnych z poziomu zdefiniowanego komunikatu
_licencjaInformacje o firmie używającej program, udzielenie licencji.
_licznikDefincje numerów dokumentów, okresów wykorzystania oraz informacji jaki numer ostatnio był używany w celu nadania kolejnego numeru.
_menuKonfiguracja MENU systemu, definiowane są przyciski uruchamiające określone transakcje
_menu_plikiPersonalizacja MENU przy wdrożeniach specjalnych
_parametryLista zdefiniowanych parametrów systemowych
_prxSkorowidz kodów PRX wykorzystwanych w systemie do oznaczania rodzaju słowników i dokumentów.
_refnoLista unikalnych numerów referencyjnych wykorzystywanych w systemie
_roleDefinicje ról jakie są dostępne w systemie
_typdokDefinicje typów dokumentów wykorzystwyanych w systemie
_usersLista użytkowników systemu
_users_activityAktywność użytkowników systemu
_users_cfgLista indywidualnych parametrów dla każdego użytkownika systemu, definicje uprawnień dostępu do poszczególnych transakcji lub funkcji, powiązanie ze słownikiem USERS
CategoriesSkorowidz kategorii pozwala na definiowanie rodzaju i cech kategorii zdarzeń zapisywanych w kalendarzy Scheduler. Powiażanie z tabelą (events)
dmcmsDokumenty roli CMMS, zgłoszenia, awarie, przeglądy itp.
dnmagDokumenty magazynowe
dnrekDokumenty reklamacji
dpcecCechy do dokumentów
dpcmsPozycje dokumentów CMMS, dane uzupełniające dokumentów awarii, napraw, przeglądów np. pracownicy, części
dpcrmDokumenty roli CRM, zamówienia
dpeanWygenerowane kody ean
dphanDokumenty handlowe
dpinwDokumenty inwentaryzacyjne –  arkusze spisu z natury
dpmagDokumenty magazynowe
dpnotZadania
dpopaDokumenty obrotu opakowań, palet
dppalEwidencja palet i opakowań
dprekDokumenty reklamacyjne
dprek_archiwDokumenty reklamacyjne ARCHIWUM
dprozRola CRM rozliczanie pracowników
dptraZapisy związane z transportem, mogą być powiązane z dokumentami magayznowymi dpmag
dpumoRola CRM umowy
dpuslDokumenty usług
dpuwaUwagi do dokumentów i kartotek
dpzleDokumenty zleceń magazynoywch przyjęć i wydań
drcrmDokumenty modułu CRM
drrekDokumenty reklamacyjne, pozycje i dodatkowe informacje
dscrmSzczegóły zdarzeń CRM
dwrekDokumenty reklamacyjne, pozycje
EventsZapis dziennika zdarzeń wykorzystywanych w kalendarzu – Scheduler, za pomocą transakcji x_kalendarz.aspx
kmasoKartoteki towarowe, powiązane z KNASO asortyment
knasoKartoteki towarowe, magazynowe inne
Kartoteki magazynowe, wypożyczeń, części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych
kncrmKartoteki CRM
knetyKartoteki etykiet
kngruKartoteki grup
knkarKartoteki CRM, rozszerzenie KNKON
knkonKartoteki kontrahentów, dostawców, odbiorców, producentów, pracowników
knlanKartoteki języków i tłumaczeń
knmpkKartoteki MPK
knpalKartoteki palet i opakowań
knuslKartoteki usług
knwmsKartoteki miejsc składowania i lokalizacji
kpasoSzczegóły zapisów KNASO
kpcmsKartoteki czynności
kpkarKartoteki rozliczeń CRM
kpkonKartoteki rozszerzeń KNKON
ResourcesTabela zawiera definicje – skorowidz zasobów wykorzystywanych przez kalendarz -Scheduler. Powiązane z tabelą (events).
x_kalendarzDefinicje kalendarzy ich zachowań i wyglądu
x_opisyInstrukcja – dokumentacja systemu, opisy i rozwiązania transakcji
x_opisy_extZapis artykułów dotyczących opisu instrukcji stanowiących pozycję dla artykułu głównego, relacja na podstawie numeru referencyjnego artykułu.
x_plikiZbiór plików aspx występujacych w systemie znajdujących sie w folderach zaczynających się na role_
x_pola_dodatkoweDefinicje dodatkowych pól w systemie
x_raportyDefinicje raportów i konfiguracja
x_skorowidzeDefinicje skorowidzy w systemie wg kodów PRX
x_zawodyLista zawodów
x_zestawieniaDefinicje zestawień – zapytań “WIDOKÓW” do bazy SQL, wyświetlanie danych w tabelach.
x_zestawienia_kolumnyDefinicje kolumn tabeli zestawienia, oznaczenie kolejności i cech kolumn tabel
 • Serwer raportów usługi Power BI

  Serwer raportów usługi Power BI

  Począwszy od wersji 2002, należy zintegrować Serwer raportów usługi Power BI z Configuration Manager raportowaniem. Ta integracja zapewnia nowoczesne wizualizacje i lepszą wydajność. Dodaje obsługę konsoli Power BI raporty podobne do tego, co już istnieje, z SQL Server Reporting Services. Serwer raportów usługi Power BI to lokalny serwer raportów z portalem sieci Web, w którym […]

  Począwszy od wersji 2002, należy zintegrować Serwer raportów usługi Power BI z Configuration Manager raportowaniem. Ta integracja zapewnia nowoczesne wizualizacje i lepszą wydajność. Dodaje obsługę konsoli Power BI raporty podobne do tego, co już istnieje, z SQL Server Reporting Services. Serwer raportów usługi Power BI to lokalny serwer raportów z portalem sieci Web, w którym […]


 • Palety magazynowe pod kontrolą dzięki Studio Palety.net

  Palety magazynowe pod kontrolą dzięki Studio Palety.net

  Program umożliwiający ilościową kontrolę palet magazynowych – Studio Palety.net – to rozwiązanie, które pozwala uniknąć strat wynikających z nieszczelnej gospodarki paletowej w magazynach, także wysokiego składowania. Zobacz, jakie funkcjonalności oferuje. Sprawdź aplikację DEMOOprogramowanie magazyn palet Dokumenty magazynowe w programie PALETY Dokumenty przychodu są podzielone ponadto na dokumenty związane z przyjęciami zewnętrznymi PZ i wewnętrznymi PW. […]

  Program umożliwiający ilościową kontrolę palet magazynowych – Studio Palety.net – to rozwiązanie, które pozwala uniknąć strat wynikających z nieszczelnej gospodarki paletowej w magazynach, także wysokiego składowania. Zobacz, jakie funkcjonalności oferuje. Sprawdź aplikację DEMOOprogramowanie magazyn palet Dokumenty magazynowe w programie PALETY Dokumenty przychodu są podzielone ponadto na dokumenty związane z przyjęciami zewnętrznymi PZ i wewnętrznymi PW. […]


 • Program do magazynowania

  Program do magazynowania

  Nowoczesny program do magazynowania dostępny na kolektory z systemem Android, a także z dowolnego urządzenia wyposażonego w przeglądarkę Internetową. Sprawdź aplikację DEMOOprogramowanie magazyn palet Aplikacja mobilna dla handlowców APLIKACJA MOBILNA DLA HANDLOWCÓW. Aplikacja mobilna dla handlowców pozwala handlowcom rejestrować swoje wizyty u klientów…. Program Demo SoftwareStudio Sp. z o.o. udostępnia wiele swoich produktów w formie […]

  Nowoczesny program do magazynowania dostępny na kolektory z systemem Android, a także z dowolnego urządzenia wyposażonego w przeglądarkę Internetową. Sprawdź aplikację DEMOOprogramowanie magazyn palet Aplikacja mobilna dla handlowców APLIKACJA MOBILNA DLA HANDLOWCÓW. Aplikacja mobilna dla handlowców pozwala handlowcom rejestrować swoje wizyty u klientów…. Program Demo SoftwareStudio Sp. z o.o. udostępnia wiele swoich produktów w formie […]


 • Program Demo

  Program Demo

  SoftwareStudio Sp. z o.o. udostępnia wiele swoich produktów w formie DEMO, tak aby każdy przed zakupem licencji mógł zapoznać się z działającą OnLine aplikacją. Programy działają na serwerze w chmurze prywatnej i pozwalają na korzystanie z dowolnego miejsca na świecie. Sprawdź aplikację DEMOOprogramowanie magazyn palet Demo programu do zarządzania paletami SoftwareStudio udostępnia demo programu do […]

  SoftwareStudio Sp. z o.o. udostępnia wiele swoich produktów w formie DEMO, tak aby każdy przed zakupem licencji mógł zapoznać się z działającą OnLine aplikacją. Programy działają na serwerze w chmurze prywatnej i pozwalają na korzystanie z dowolnego miejsca na świecie. Sprawdź aplikację DEMOOprogramowanie magazyn palet Demo programu do zarządzania paletami SoftwareStudio udostępnia demo programu do […]