Tabele

Dane zapisywane są w bazie w tabelach. Ich organizacja w bazie zapewnia łatwa nawigację pomiędzy informacjami jakie przechowują dzięki określonym zasadą.

Ogólnie możemy podzielić informacje na następujące rodzaje:

 • SYSTEMOWE
  • dane konfiguracyjne np. _menu, x_zestawienia
  • administracja i konserwacja np. _dziennik, _error
 • UŻYTKOWE
  • skorowidze i parametry np. x_skorowidze, _parametry
  • kartoteki  (zaczyną się od litery k) np. knaso
  • dokumenty (zaczynają się od litery d) np. dpmag
Nazwa tabeliOpis
_achDefinicje statusów kodów ACH opisujących w jakim stanie znajduje się zapisanych dokument, np. ACH=0 to bufor.
_dziennikZapis informacji o zdarzeniach w systemie. Możliwość odwołania każdej tabeli z danymi do dziennika, w celu powiązania informacji co i kiedy było wykonywane.
_errorZapis informacji o błędach obsługi bazy przez system, najczęsciej zgłaszane za pomocą funkcji weryfikacji poprawności danych. Zapisy pozwalają na łatwiejszą diagnostykę problemów pracy systemu i obsługi bazy danych.
_historiaZapis informacji o istotnych zdarzeniach z punktu widzenia użytkownika. Tabela przechowuje informację w zależności od ustawień i potrzeb o tym KTO i KIEDY wykonwyał daną operację np zatwierdzał dokument, wysłał powiadomienie itp.
_jobsModuł automatycznych zadań korzysta z deifnicji tabeli w której określa się CO i KIEDY ma być realizowane przez automat – jakie zadania, funkcje czy procedury
_komunikatyKomuniakty wyświtlane użytkownikom w przypadku uruchomienia transakcji, do których nie mają dostępu
_komunikaty_linkiLinki do transakcji dostęnych z poziomu zdefiniowanego komunikatu
_licencjaInformacje o firmie używającej program, udzielenie licencji.
_licznikDefincje numerów dokumentów, okresów wykorzystania oraz informacji jaki numer ostatnio był używany w celu nadania kolejnego numeru.
_menuKonfiguracja MENU systemu, definiowane są przyciski uruchamiające określone transakcje
_menu_plikiPersonalizacja MENU przy wdrożeniach specjalnych
_parametryLista zdefiniowanych parametrów systemowych
_prxSkorowidz kodów PRX wykorzystwanych w systemie do oznaczania rodzaju słowników i dokumentów.
_refnoLista unikalnych numerów referencyjnych wykorzystywanych w systemie
_roleDefinicje ról jakie są dostępne w systemie
_typdokDefinicje typów dokumentów wykorzystwyanych w systemie
_usersLista użytkowników systemu
_users_activityAktywność użytkowników systemu
_users_cfgLista indywidualnych parametrów dla każdego użytkownika systemu, definicje uprawnień dostępu do poszczególnych transakcji lub funkcji, powiązanie ze słownikiem USERS
CategoriesSkorowidz kategorii pozwala na definiowanie rodzaju i cech kategorii zdarzeń zapisywanych w kalendarzy Scheduler. Powiażanie z tabelą (events)
dmcmsDokumenty roli CMMS, zgłoszenia, awarie, przeglądy itp.
dnmagDokumenty magazynowe
dnrekDokumenty reklamacji
dpcecCechy do dokumentów
dpcmsPozycje dokumentów CMMS, dane uzupełniające dokumentów awarii, napraw, przeglądów np. pracownicy, części
dpcrmDokumenty roli CRM, zamówienia
dpeanWygenerowane kody ean
dphanDokumenty handlowe
dpinwDokumenty inwentaryzacyjne –  arkusze spisu z natury
dpmagDokumenty magazynowe
dpnotZadania
dpopaDokumenty obrotu opakowań, palet
dppalEwidencja palet i opakowań
dprekDokumenty reklamacyjne
dprek_archiwDokumenty reklamacyjne ARCHIWUM
dprozRola CRM rozliczanie pracowników
dptraZapisy związane z transportem, mogą być powiązane z dokumentami magayznowymi dpmag
dpumoRola CRM umowy
dpuslDokumenty usług
dpuwaUwagi do dokumentów i kartotek
dpzleDokumenty zleceń magazynoywch przyjęć i wydań
drcrmDokumenty modułu CRM
drrekDokumenty reklamacyjne, pozycje i dodatkowe informacje
dscrmSzczegóły zdarzeń CRM
dwrekDokumenty reklamacyjne, pozycje
EventsZapis dziennika zdarzeń wykorzystywanych w kalendarzu – Scheduler, za pomocą transakcji x_kalendarz.aspx
kmasoKartoteki towarowe, powiązane z KNASO asortyment
knasoKartoteki towarowe, magazynowe inne
Kartoteki magazynowe, wypożyczeń, części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych
kncrmKartoteki CRM
knetyKartoteki etykiet
kngruKartoteki grup
knkarKartoteki CRM, rozszerzenie KNKON
knkonKartoteki kontrahentów, dostawców, odbiorców, producentów, pracowników
knlanKartoteki języków i tłumaczeń
knmpkKartoteki MPK
knpalKartoteki palet i opakowań
knuslKartoteki usług
knwmsKartoteki miejsc składowania i lokalizacji
kpasoSzczegóły zapisów KNASO
kpcmsKartoteki czynności
kpkarKartoteki rozliczeń CRM
kpkonKartoteki rozszerzeń KNKON
ResourcesTabela zawiera definicje – skorowidz zasobów wykorzystywanych przez kalendarz -Scheduler. Powiązane z tabelą (events).
x_kalendarzDefinicje kalendarzy ich zachowań i wyglądu
x_opisyInstrukcja – dokumentacja systemu, opisy i rozwiązania transakcji
x_opisy_extZapis artykułów dotyczących opisu instrukcji stanowiących pozycję dla artykułu głównego, relacja na podstawie numeru referencyjnego artykułu.
x_plikiZbiór plików aspx występujacych w systemie znajdujących sie w folderach zaczynających się na role_
x_pola_dodatkoweDefinicje dodatkowych pól w systemie
x_raportyDefinicje raportów i konfiguracja
x_skorowidzeDefinicje skorowidzy w systemie wg kodów PRX
x_zawodyLista zawodów
x_zestawieniaDefinicje zestawień – zapytań „WIDOKÓW” do bazy SQL, wyświetlanie danych w tabelach.
x_zestawienia_kolumnyDefinicje kolumn tabeli zestawienia, oznaczenie kolejności i cech kolumn tabel
 • Serwer raportów usługi Power BI

  Serwer raportów usługi Power BI

  Zgodnie z raportem Business Intelligence (BI), serwer raportów usługi Power BI to lokalne rozwiązanie, które zapewnia serwer raportów dla magazynów palet. Ten serwer raportów może służyć do tworzenia raportów i zarządzania nimi, a także do przeglądania i interakcji z tymi raportami. Serwer raportów usługi Power BI jest dostępny do bezpłatnego pobrania z witryny internetowej usługi Power BI.

  Zgodnie z raportem Business Intelligence (BI), serwer raportów usługi Power BI to lokalne rozwiązanie, które zapewnia serwer raportów dla magazynów palet. Ten serwer raportów może służyć do tworzenia raportów i zarządzania nimi, a także do przeglądania i interakcji z tymi raportami. Serwer raportów usługi Power BI jest dostępny do bezpłatnego pobrania z witryny internetowej usługi Power BI.


 • Program do magazynowania

  Program do magazynowania

  Nowoczesny program do magazynowania dostępny na kolektory z systemem Android, a także z dowolnego urządzenia wyposażonego w przeglądarkę Internetową. Oprogramowanie magazyn palet Program do magazynowania palet Przewoźnicy, czyli magazyn palet. Program Magazyn Palet to aplikacja webowa (www) przez przeglądarkę internetową do kontroli i zarządzania gospodarką palet, która wyglądem i funkcjonalnością przypomina tradycyjne aplikacje Windows. Fakt, […]

  Nowoczesny program do magazynowania dostępny na kolektory z systemem Android, a także z dowolnego urządzenia wyposażonego w przeglądarkę Internetową. Oprogramowanie magazyn palet Program do magazynowania palet Przewoźnicy, czyli magazyn palet. Program Magazyn Palet to aplikacja webowa (www) przez przeglądarkę internetową do kontroli i zarządzania gospodarką palet, która wyglądem i funkcjonalnością przypomina tradycyjne aplikacje Windows. Fakt, […]


PWS software aplikacja online magazyn palet
PWS software aplikacja online magazyn palet

Podsumowanie Tabele

Gospodarka paletami w wielu przedsiębiorstwach realizowana jest ze stratami wynikającymi z braku systemu obrotu paletami typu EURO, z którego ubywają dobre palety, a zastępowane są podróbkami nie spełniającymi standardowych wymagań.
palety magazynowanie

Program do ewidencji palet

Magazyny palet mogą być sterowane z głównego sterownika linii, pracować bezobsługowo w linii transportu i paletyzacji przy użyciu robotów lub być sterowane z pulpitu lokalnego przez operatora, służą do pobierania lub wydawania palet do kompletacji lub paletyzacji manualnej przy użyciu wózków widłowych, ręcznych paletowych.
Prosty program do ewidencji pustych palet

Obsługa magazynu z paletami

Prosta obsługa programu do rozliczania palet jest możliwa dzięki temu, że jest to aplikacja przeglądarkowa. Program dla rozliczania palet można więc uruchamiać na dowolnej przeglądarce zarówno w sieci lokalnej jak i przez Internet. Oprogramowanie Magazyn Palet umożliwia dopisanie kartotek palet, kontrahentów, przewoźników, platform i miejsc dostawy.
system ewidencji palet
system ewidencji palet

Aplikacja uzgadniania sald palet

Magazyn Palet umożliwia także dopisanie dokumentów przyjęcia oraz wydania z magazynu, a także rejestrację dokumentów przesunięć międzymagazynowych. System do ewidencji palet i rozliczania ilości z kontrahentami zainstalowane na serwerze Internetowym dostępne jest zarówno dla firmy prowadzącej ewidencje palet jak i dla wybranych kontrahentów. Dokumenty magazynowe związane z obrotem paletami obejmują przyjęcia, wydania, przesunięcia i likwidacje.

Palety program demo

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu PWS do magazynu palet odpowiada Twoim potrzebom?
Program do prowadzenia magazynu palet
SAdam

Program do prowadzenia magazynu palet

W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszy się program do prowadzenia magazynu palet. Programy PWM mogą być drogie we wdrażaniu, ale mogą się opłacać pod względem zwiększonej wydajności i bezpieczeństwa. Jeśli zastanawiasz się nad wdrożeniem programu PWM w swoim magazynie, koniecznie przedyskutuj swoje możliwości z wykwalifikowanym konsultantem.

jak rozliczać palety
SAdam

Jak rozliczać palety?

Zadajesz sobie pytanie jak rozliczać palety w firmie? Jeśli prowadzisz firmę, która obejmuje wysyłkę produktów, wiesz, że jednym z najważniejszych czynników zapewniających płynność działania jest posiadanie dobrego systemu rozliczania sald palet z dostawcami.

SQL server
palety

Serwer raportów usługi Power BI

Zgodnie z raportem Business Intelligence (BI), serwer raportów usługi Power BI to lokalne rozwiązanie, które zapewnia serwer raportów dla magazynów palet. Ten serwer raportów może służyć do tworzenia raportów i zarządzania nimi, a także do przeglądania i interakcji z tymi raportami. Serwer raportów usługi Power BI jest dostępny do bezpłatnego pobrania z witryny internetowej usługi Power BI.