Konfiguracja

Z poziomu modułu administracyjnego StudioSystem można uruchomić moduł konfiguracji oprogramowania. jest to zaawansowane narzędzie pozwalające na projektowanie i zarządzanie sposobem działania platformy.

Konfigurować można całość systemu (wszystkie parametry), ale ze względów praktycznych łatwiej jest konfigurować ustawienia per dana rola. Lista zdefiniowanych ról w systemie wyświetlana jest w postaci rozwijanego submenu.

administrator systemu konfiguracja

 

Po wybraniu roli dla której chcemy przeprowadzić zmiany konfiguracji wyświetlony zostanie ekran modułu KONFIGURACJA

konfiguracja