DETAILS – Podgląd szczegółów

Platforma StudioSystem udostępnia transakcję role_sys/x_details.aspx do wyświetlania podglądu szczegółów pojedynczego wiersza informacji odczytanej z bazy. Zaprojektować można zakres informacji i sposób ich wyświetlania rozpoczynając od zdefiniowania zapytania do bazy zwracającego 1 rekord, poprzez zaprojektowania poszczególnych pól (kolumn).

konfiguracja ustawienia details

 

ZASTOSOWANIE

Transakcja x_details.aspx znajduje zastosowanie do wyświetlania podglądu informacji odczytanej z bazy np. informacji z kartoteki kontrahenta, asortymentu, dokumentu itp. Dane są prezentowane w tzw. układzie pionowym i reprezentują informacje o 1 pozycji. Wykorzystanie transakcji w powiązaniu z x_tab.aspx pozwala tworzyć rozbudowane okna podglądów informacji.

konfiguracja ustawienia details

KONFIGURACJA

Administrator moduł Konfiguracja w sekcji KONFIGURACJA INFORMACJI dostępna jest pozycja „DETAILS – Podgląd szczegóły”, która wyświetla okno konfiguracji wiodoków wywołane z parametrem PRX=DTS

konfiguracja ustawienia details

konfiguracja ustawienia details

 

Za pomocą tego narzędzia można dopisywać i edytować ustawienia związane z konfiguracją podglądu szczegółów.

 

PRZYKŁAD

 

Następnie ustawiamy kolumny:

1 SKROCO Nawa skrócona 250
2 NAZWA Nazwa pełna 250
5 NIP NIP 250
6 ULICA Ulica 250
9 KODPOCZTOWY Kod pocztowy 250
10 MIEJSCOWOSC Miejscowosc 250
15 TELEFON Telefon 250
16 TELEFON2 Telefon 2 250
19 TELEFON1 Telefon kom. 250
20 MAIL E-Mail 250
23 FAX Fax 250
23 WWW Strona www 250
48 LOGIN ZAPISAŁ 250
49 KIEDY Data zapisu 250
50 NRIDODN Nr referencyjny 250
101 AKTYWNE Aktywne 120
108 KRAJ KRAJ 120
117 ODDZIAL Oddział 120
118 PRX PRX 120
119 ACH ACH 120
120 ROLASYS ROLASYS 120

 
Dodatkowo możemy dofiniować kolor tła w polu „Kolor tła” i tekst w polu „Tekst null”.
 

konfiguracja ustawienia details

W efekcie uruchomienie transakcji podglądu z kartoteki kontrahenta wyświetli na okno podglądu

konfiguracja ustawienia details

UWAGA: ilość informacji w danym wierszu zależy od rozmiaru okna w którym jest otwierana transakcja i zmienia się dynamicznie, jeżeli dana kolumna nie mieście się to zostaje automatycznie przeniesiona do wiersza poniżej. Administrator określa jedynie rozmiar w pikselach poszczególnych kolumn, kolor tła oraz określa czy dana informacja ma być wyświetlana czcionką pogrubioną.

 

 USTAWIENIE ROZMIARU CZCIONKI

Rozmiar czcionki domyślnie ustawiany jest na 16px; można go zmienić podając parametr fontsize wywołując transakcję, np. czcionka rozmiar 12px:

refno=DTS_KNKON&fontsize=12&nridodn=

details-czcionka-12

 

lub  czcionka rozmiar 18px

refno=DTS_KNKON&fontsize=18&nridodn=

details-czcionka-18

 

USTAWIENIE ILOŚCI KOLUMN

Domyślnie okienka z informacjami wyświetlane są kolejno jedna po drugiej, można wymusić wyświetlanie ich pogrupowane w kolumny podając parametr szerokość w procentach jaka ma zajmować pojedyncza informacja. Przykładowo podając parametr szerokość jako 100% zapewnimy wyświetlanie informacji w 1 kolumnie o szerokości na całą stronę okna.

refno=DTS_KNKON&szerokosc=100%&nridodn=

details-szerokosc-100

Jeżeli chcemy wyświetlać informacje w 2 kolumnach to podajemy szerokość 45%

refno=DTS_KNKON&szerokosc=45%&nridodn=

details-szerokosc-45

Jeżeli chcemy wyświetlać informacje w 3 kolumnach to podajemy szerokość 30%

refno=DTS_KNKON&szerokosc=30%&nridodn=

details-szerokosc-30

 

Można także zamiast wartości w procentach podawać stałą szerokość okna w pikselach, w takiej sytuacji każda informacja która jest ustawiona poniżej podanej wartości będzie z gwarantowaną minimalną szerokością, a pola szersze pozostaną szersze. np.

refno=DTS_KNKON&szerokosc=200px&nridodn=

gwarantuje minimalną szerokość 200px

details-szerokosc-200px