Raporty

Menu raporty umożliwia zdefiniowanie dostępu do raportów opublikowanych na serwerze raportów.

Po wywołaniu menu pojawia się zestawienie zdefiniowanych już raportów.

konfiguracja informacji raporty

Aby do systemu dopisać nowy raport należy kliknąć na wierszu z komunikatem Kliknij tutaj, aby dodać nowy wiersz…

W pierwszym polu zaznaczamy, czy definiowany raport ma być aktywny. W polu SEKCJA należy wpisać nazwę sekcji (grupy) raportów, w której zostanie wyświetlany raport. W polu RAPORT SQL należy z listy rozwijanej wybrać raport. Na liście rozwijanej pojawią się raporty opublikowane na serwerze raportów. W polu

NAZWA RAPORTU należy wpisać nazwę, która będzie wyświetlana dla użytkownika. W kolejnych polach poprzez zaznaczenie pola wyboru (pole typu CheckBox) należy wskazać czy w definiowanym raporcie użytkownik ma mieć:

 • Ukryte parametry raporty
 • Dostęp do parametrów raportu
 • Czy dane w raporcie mają być odfiltrowane wg zalogowanego użytkownika (użytkownik będzie miał wyświetlone tylko i wyłącznie dokumenty/kartoteki dopisane przez siebie)
 • Czy dane w raporcie mają być odfiltrowane wg magazynu dopisanego do użytkownika (użytkownik będzie miał wyświetlone w raporcie tylko i wyłącznie dokumenty/kartoteki skojarzone z przypisanym do użytkownika magazynem)
 • Czy dane w raporcie mają być odfiltrowane wg komórki dopisanej do zalogowanego użytkownika systemu (użytkownik będzie miał wyświetlone w raporcie tylko i wyłącznie dokumenty/kartoteki skojarzone z przypisaną do użytkownika komórką)
 • Czy dane w raporcie mają być odfiltrowane wg oddziału dopisanego do użytkownika (użytkownik będzie miał wyświetlone w raporcie tylko i wyłącznie dokumenty/kartoteki skojarzone z przypisanym do użytkownika oddziałem)
 • Czy raport jest umieszczony na serwerze zdalnym

W polu UŻYTKOWNIK należy wybrać użytkownika z listy rozwijanej. W przypadku, gdy raport ma być dostępny dla wszystkich uprawnionych do raportów użytkowników systemu pole to należy pozostawić puste. UWAGA!!! Pole musi zostać wypełnione jeżeli definiowany raport ma być raportem generowanym i wysyłanym automatycznie przez aplikację StudioService2012. Pole WYŚLIJ MAILEM zaznaczamy tylko i wyłącznie wtedy, gdy została zdefiniowana usługa automatycznego wysyłania raportów jako załącznik wiadomości e-mail. Jeżeli zostanie zaznaczone pole WYŚLIJ MAILEM należy również wypełnić następujące pola:

 • Format raportu – z listy rozwijanej wskazujemy format raportu, w jakim ma zostać wysłany raport na skrzynke e-mail użytkownika,
 • E-mail adresata raportu – w polu należy wpisać adres e-mail na który ma być wysyłany raport
 • Czas wykonania – wskazujemy godzinę pierwszego automatycznego wykonania raportu
 • Cykliczność – podajemy w całych odstęp pomiędzy automatycznym wywołaniem wykonania raportu
 • JEDNOSTKA – w polu wybieramy z listy rozwijanej jednostkę cykliczności wykonywania raportu (np. ms, godzina, dzień)
 • W polu PARAMETRY RAPORTU można wskazać automatyczny parametr wykonywania raportu.
 • WYŚLIJ TESTOWO – ten przycisk umożliwia testowe uruchomienie definiowanego automatycznego raportu

Jeżeli definiowany raport nie jest raportem automatycznym (wykonywanym na żądanie użytkownika) powyższe pola należy pozostawić puste.

Raporty zdefiniowane jako automatyczne nie są wyświetlane w systemie po wywołaniu menu Raporty.

Po wypełnieniu ostatniego pola w wierszu nastąpi dopisanie rekordu do bazy.

Dopisane informacje można również modyfikować. Modyfikacja informacji w wybranym polu wymaga dwukrotnego kliknięcia na nim myszką – uruchomienie edycji pola, następnie należy wprowadzić żądane zmiany i je zapisać korzystając z kombinacji klawiszy <Shift><Enter> lub przechodząc do innego dowolnego wiersza w tabeli.

 • Program do prowadzenia magazynu palet

  Program do prowadzenia magazynu palet

  W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszy się program do prowadzenia magazynu palet. Programy PWM mogą być drogie we wdrażaniu, ale mogą się opłacać pod względem zwiększonej wydajności i bezpieczeństwa. Jeśli zastanawiasz się nad wdrożeniem programu PWM w swoim magazynie, koniecznie przedyskutuj swoje możliwości z wykwalifikowanym konsultantem.

  W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszy się program do prowadzenia magazynu palet. Programy PWM mogą być drogie we wdrażaniu, ale mogą się opłacać pod względem zwiększonej wydajności i bezpieczeństwa. Jeśli zastanawiasz się nad wdrożeniem programu PWM w swoim magazynie, koniecznie przedyskutuj swoje możliwości z wykwalifikowanym konsultantem.


 • Serwer raportów usługi Power BI

  Serwer raportów usługi Power BI

  Zgodnie z raportem Business Intelligence (BI), serwer raportów usługi Power BI to lokalne rozwiązanie, które zapewnia serwer raportów dla magazynów palet. Ten serwer raportów może służyć do tworzenia raportów i zarządzania nimi, a także do przeglądania i interakcji z tymi raportami. Serwer raportów usługi Power BI jest dostępny do bezpłatnego pobrania z witryny internetowej usługi Power BI.

  Zgodnie z raportem Business Intelligence (BI), serwer raportów usługi Power BI to lokalne rozwiązanie, które zapewnia serwer raportów dla magazynów palet. Ten serwer raportów może służyć do tworzenia raportów i zarządzania nimi, a także do przeglądania i interakcji z tymi raportami. Serwer raportów usługi Power BI jest dostępny do bezpłatnego pobrania z witryny internetowej usługi Power BI.


 • Czy chcesz poznać przyjmowanie palet przez magazyniera ?

  Czy chcesz poznać przyjmowanie palet przez magazyniera ?

  Magazyny palet mogą być sterowane z głównego sterownika linii, pracować bezobsługowo w linii transportu i paletyzacji przy użyciu robotów lub być sterowane z pulpitu lokalnego przez operatora.

  Magazyny palet mogą być sterowane z głównego sterownika linii, pracować bezobsługowo w linii transportu i paletyzacji przy użyciu robotów lub być sterowane z pulpitu lokalnego przez operatora.


 • Czy wiesz już jak działa oprogramowanie magazyn palet?

  Czy wiesz już jak działa oprogramowanie magazyn palet?

  Aplikacja webowa (www) przez przeglądarkę internetową do kontroli i zarządzania gospodarką palet wyglądem i funkcjonalnością przypomina tradycyjne aplikacje Windows. Fakt, że nie jest wymagana instalacja po stronie użytkownika oprogramowania.

  Aplikacja webowa (www) przez przeglądarkę internetową do kontroli i zarządzania gospodarką palet wyglądem i funkcjonalnością przypomina tradycyjne aplikacje Windows. Fakt, że nie jest wymagana instalacja po stronie użytkownika oprogramowania.


 • 10 powodów, aby skorzystać z aplikacja magazynowa do rozliczania palet !

  10 powodów, aby skorzystać z aplikacja magazynowa do rozliczania palet !

  Jeśli chodzi o składowanie w magazynie, zarządzanie paletami jest kluczowym elementem. Istnieje kilka różnych sposobów zarządzania paletami. Jednym ze sposobów jest wykorzystanie puli palet. Pula palet to grupa palet, które są wspólne dla wielu różnych firm. Firmy z puli palet zgadzają się dzielić koszt palet i powierzchni magazynowej. Może to być świetny sposób na zaoszczędzenie pieniędzy na kosztach przechowywania w magazynie.

  Jeśli chodzi o składowanie w magazynie, zarządzanie paletami jest kluczowym elementem. Istnieje kilka różnych sposobów zarządzania paletami. Jednym ze sposobów jest wykorzystanie puli palet. Pula palet to grupa palet, które są wspólne dla wielu różnych firm. Firmy z puli palet zgadzają się dzielić koszt palet i powierzchni magazynowej. Może to być świetny sposób na zaoszczędzenie pieniędzy na kosztach przechowywania w magazynie.


Podsumowanie Raporty

Gospodarka paletami w wielu przedsiębiorstwach realizowana jest ze stratami wynikającymi z braku systemu obrotu paletami typu EURO, z którego ubywają dobre palety, a zastępowane są podróbkami nie spełniającymi standardowych wymagań.
palety magazynowanie

Program do ewidencji palet

Magazyny palet mogą być sterowane z głównego sterownika linii, pracować bezobsługowo w linii transportu i paletyzacji przy użyciu robotów lub być sterowane z pulpitu lokalnego przez operatora, służą do pobierania lub wydawania palet do kompletacji lub paletyzacji manualnej przy użyciu wózków widłowych, ręcznych paletowych.
Prosty program do ewidencji pustych palet

Obsługa magazynu z paletami

Prosta obsługa programu do rozliczania palet jest możliwa dzięki temu, że jest to aplikacja przeglądarkowa. Program dla rozliczania palet można więc uruchamiać na dowolnej przeglądarce zarówno w sieci lokalnej jak i przez Internet. Oprogramowanie Magazyn Palet umożliwia dopisanie kartotek palet, kontrahentów, przewoźników, platform i miejsc dostawy.
system ewidencji palet
system ewidencji palet

Aplikacja uzgadniania sald palet

Magazyn Palet umożliwia także dopisanie dokumentów przyjęcia oraz wydania z magazynu, a także rejestrację dokumentów przesunięć międzymagazynowych. System do ewidencji palet i rozliczania ilości z kontrahentami zainstalowane na serwerze Internetowym dostępne jest zarówno dla firmy prowadzącej ewidencje palet jak i dla wybranych kontrahentów. Dokumenty magazynowe związane z obrotem paletami obejmują przyjęcia, wydania, przesunięcia i likwidacje.

Palety program demo

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu PWS do magazynu palet odpowiada Twoim potrzebom?
Program do prowadzenia magazynu palet
SAdam

Program do prowadzenia magazynu palet

W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszy się program do prowadzenia magazynu palet. Programy PWM mogą być drogie we wdrażaniu, ale mogą się opłacać pod względem zwiększonej wydajności i bezpieczeństwa. Jeśli zastanawiasz się nad wdrożeniem programu PWM w swoim magazynie, koniecznie przedyskutuj swoje możliwości z wykwalifikowanym konsultantem.

jak rozliczać palety
SAdam

Jak rozliczać palety?

Zadajesz sobie pytanie jak rozliczać palety w firmie? Jeśli prowadzisz firmę, która obejmuje wysyłkę produktów, wiesz, że jednym z najważniejszych czynników zapewniających płynność działania jest posiadanie dobrego systemu rozliczania sald palet z dostawcami.

SQL server
palety

Serwer raportów usługi Power BI

Zgodnie z raportem Business Intelligence (BI), serwer raportów usługi Power BI to lokalne rozwiązanie, które zapewnia serwer raportów dla magazynów palet. Ten serwer raportów może służyć do tworzenia raportów i zarządzania nimi, a także do przeglądania i interakcji z tymi raportami. Serwer raportów usługi Power BI jest dostępny do bezpłatnego pobrania z witryny internetowej usługi Power BI.