TABS zakładki

Jedną z funkcjonalności dostępnych w ramach definicji informacji jest konfiguracja zakładek jakie są wyświetlane w transakcjach wyświetlania szczegółów kartotek czy dokumentów.

Transakcja x_tab.aspx pozwala na wyświetlanie informacji w zdefiniowanych przez administratora zakładkach. Konfigurując program możemy wybrać ile, w jakiej kolejności będą wyświetlane zakładki oraz jakie transakcje szczegółowe będą zawierały i wyświetlały.

 

KONFIGURACJA ZAKŁADEK

Listę zakładek definiuje się z poziomu modułu Administrator / Konfiguracja. W sekcji informacje znajduje się pozycja menu

administrator systemu konfiguracja
administrator systemu konfiguracja

 

przykładowo chcemy mieć wyświetlaną transakcję składającą się z 5 zakładek na potrzeby informacji dla kartoteki dostawcy. Tworzymy więc 5 zapisów i grupujemy je pod wspólną nazwą grupy np. TAB_PAL_DOS

Grupa Kolejność Nazwa Tekst Transakcja do uruchomienia
TAB_PAL_DOS 10 TAB1 Podgląd kartoteki role_sys/x_details.aspx
TAB_PAL_DOS 20 POZ Historia role_sys/x_grid.aspx
TAB_PAL_DOS 40 UWA Uwagi role_sys/x_uwagi.aspx
TAB_PAL_DOS 50 ZAL Załączniki role_sys/x_zalacznik.aspx
TAB_PAL_DOS 70 MAPS Mapa role_sys/x_mapa.aspx

 

Kolejność oznacza w jakiej kolejności zakładki będą wyświetlane od lewej strony, nazwa to unikalny identyfikator zakładki w ramach grupy. Tekst to informacja wyświetlana jako tytuł zakładki dla użytkownika. Transakcja do uruchomienia to wskazanie jaka transakcja ma być uruchomiona w danej zakładce.

 

URUCHAMIANIE

Transakcję x_tab.aspx można uruchamiać zarówno jako pełne okno niezależne (np. z poziomu menu ULUBIONE) jak i w oknie DialogBox z poziomu transakcji x_grid.aspx

W celu uruchomienia transakcji z zakładkami z poziomu rejestru kartotek towarowych dodajemy przycisk

administrator systemu konfiguracja

Jako parametry transakcji należy przekazać:

  • GRUPA – nazwa grupy zakładek jakie chcemy wykorzystać
  • REFNO – numer referencyjny jaki ma być przekazywany do transakcji w zakładkach.

np. grupa=TAB_PAL_DOS&refno=

który w rejestrze widoczny jest

administrator systemu konfiguracja
 

w efekcie otwarte zostaje okno DialogBox zawierające transakcję x_tab.aspx, która zawiera 5 zakładek.

administrator systemu konfiguracja

 

Zmieniając konfigurację, możemy przygotować dowolne podglądy dla kartotek czy dokumentów.