Dynamiczne SubMenu

Program umożliwia definiowanie pozycji SubMenu które będą wynikały z konfiguracji systemu np. utworzonych przez administratora skorowidzy. W przypadku gdy administrator dopisze nową pozycję skorowidza, program zbuduje automatycznie submenu uwzględniając nowy zapis.

Konfiguracja

Pozycję konfiguracji skorowidza definiuje się w analogiczny sposób jak zwykły statyczny zapis submenu, z tą różnicą że zamiast wskazywać konkretną transakcję do uruchomienia podajemy zapytanie SQL, która ma zwrócić listę pozycji. Lista ta będzie podstawą do zbudowania SubMenu, dlatego zapytanie to musi spełniać określone warunki.

  • Zapytanie musi zwracać 4 kolumny
    • NAME – unikalna identyfikator pozycji submenu np. kod, prx itp.
    • TEKST – treść wyświetlana jako informacja dla użytkownika na ekranie
    • TARGETURL – polecenia do przejścia (uruchomienia) określonej transakcji, po kliknięciu przez użytkownika wybranej pozycji submenu.
    • IKONA – wskazenie jaki obrazek (zalecany rozmiar 24×24) ma być wyświetlony przy pozycji submenu

Przykład zapytania SQL budującego pozycje SubMenu

select kod AS NAME, opis AS TEKST, (’~/role_sys/x_grid.aspx?status=’+kod) as TARGETURL, IKONA  from x_skorowidze WHERE (PRX = 'STA’) AND (KOD1 = 'CRMZD’) AND (AKTYWNE = 1) order by KOLEJNOSC, OPIS

W wyniku zapytania otrzymany listę:

0Planowane~/role_sys/x_grid.aspx?status=0~/images_m/24×24/telephone.png
1W trakcie realizacji~/role_sys/x_grid.aspx?status=1~/images_m/24×24/user_telephone.png
2Wykonane~/role_sys/x_grid.aspx?status=2~/images_m/24×24/checks.png
3Rozliczone~/role_sys/x_grid.aspx?status=3~/images_m/24×24/cash_flow.png
XAnulowane~/role_sys/x_grid.aspx?status=X~/images_m/24×24/selection_delete.png

Przykład zastosowania

StudioSystem ma zdefiniowany skorowidz statusów

statusy

Chcemy wyświetlić submenu zawierającą listę tych pozycji, tworzymy więc pozycję w konfiguacji SubMenu wprowadzając zapytanie:

select kod AS NAME, opis AS TEKST, (’~/role_sys/x_grid.aspx?refno=CRM_WIZYTY&status=’+kod) as TARGETURL, IKONA  from x_skorowidze WHERE (PRX = 'STA’) AND (KOD1 = 'CRMZD’) AND (AKTYWNE = 1) order by KOLEJNOSC, OPIS

menu budowane dynamicznie

Po zapisaniu na liście parametrów dla dodanej pozycji wpisujemy identyfikator w kolumnie TypDok np. WIZ

lista pozycji submenu

Następnym krokiem jest dodanie pozycji menu głównego która uruchomi transakcję role_sys/sub_menu.aspx

definiowanie menu wywołanie submenu

Gotowe. Można przejeść do modułu użytkownika i wybrać pozycję menu, która wyświetli listę submenu zbudowaną dynamicznie na podstawie zapytania SQL

submenu dynamiczne

Cloud SoftwareStudio SQL server VMware

Podsumowanie Dynamiczne SubMenu

Gospodarka paletami w wielu przedsiębiorstwach realizowana jest ze stratami wynikającymi z braku systemu obrotu paletami typu EURO, z którego ubywają dobre palety, a zastępowane są podróbkami nie spełniającymi standardowych wymagań.
palety magazynowanie

Program do ewidencji palet

Magazyny palet mogą być sterowane z głównego sterownika linii, pracować bezobsługowo w linii transportu i paletyzacji przy użyciu robotów lub być sterowane z pulpitu lokalnego przez operatora, służą do pobierania lub wydawania palet do kompletacji lub paletyzacji manualnej przy użyciu wózków widłowych, ręcznych paletowych.
Prosty program do ewidencji pustych palet

Obsługa magazynu z paletami

Prosta obsługa programu do rozliczania palet jest możliwa dzięki temu, że jest to aplikacja przeglądarkowa. Program dla rozliczania palet można więc uruchamiać na dowolnej przeglądarce zarówno w sieci lokalnej jak i przez Internet. Oprogramowanie Magazyn Palet umożliwia dopisanie kartotek palet, kontrahentów, przewoźników, platform i miejsc dostawy.
system ewidencji palet
system ewidencji palet

Aplikacja uzgadniania sald palet

Magazyn Palet umożliwia także dopisanie dokumentów przyjęcia oraz wydania z magazynu, a także rejestrację dokumentów przesunięć międzymagazynowych. System do ewidencji palet i rozliczania ilości z kontrahentami zainstalowane na serwerze Internetowym dostępne jest zarówno dla firmy prowadzącej ewidencje palet jak i dla wybranych kontrahentów. Dokumenty magazynowe związane z obrotem paletami obejmują przyjęcia, wydania, przesunięcia i likwidacje.

Palety program demo

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu PWS do magazynu palet odpowiada Twoim potrzebom?
Program do prowadzenia magazynu palet
SAdam

Program do prowadzenia magazynu palet

W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszy się program do prowadzenia magazynu palet. Programy PWM mogą być drogie we wdrażaniu, ale mogą się opłacać pod względem zwiększonej wydajności i bezpieczeństwa. Jeśli zastanawiasz się nad wdrożeniem programu PWM w swoim magazynie, koniecznie przedyskutuj swoje możliwości z wykwalifikowanym konsultantem.

jak rozliczać palety
SAdam

Jak rozliczać palety?

Zadajesz sobie pytanie jak rozliczać palety w firmie? Jeśli prowadzisz firmę, która obejmuje wysyłkę produktów, wiesz, że jednym z najważniejszych czynników zapewniających płynność działania jest posiadanie dobrego systemu rozliczania sald palet z dostawcami.

SQL server
palety

Serwer raportów usługi Power BI

Zgodnie z raportem Business Intelligence (BI), serwer raportów usługi Power BI to lokalne rozwiązanie, które zapewnia serwer raportów dla magazynów palet. Ten serwer raportów może służyć do tworzenia raportów i zarządzania nimi, a także do przeglądania i interakcji z tymi raportami. Serwer raportów usługi Power BI jest dostępny do bezpłatnego pobrania z witryny internetowej usługi Power BI.