Statyczne SubMenu

Dopisanie nowej pozycji SubMenu lub edycja

Wybranie polecenia NOWY lub EDYCJA powoduje wyświetlenie formularza.

konfiguracja dopisz submenu

Przykład  zastosowania

Kontrahenci to ogólne pojęcie w programie StudioSystem, gromadzone są tu dane dotyczące zarówno dostawców, odbiorców, pracowników i dowolnych innych danych kontaktowych przedsiębiorstwa. Przeglądanie jednej listy wszystkich firm zwykle nie jest pożądane przez użytkowników, podział kontrahentów wg kategorii jest więc naturalnym sposobem filtrowania kartotek. Aby użytkownik nie musiał tego robić za każdym razem administrator systemu może tak ustawić transakcję SUBMENU, aby pracownik mógł intuicyjnie wyświetlać listę kartotek danej kategorii.

Przykładowo sub menu kontrahentów zostało zdefiniowane i składa się z 4 pozycji

 • przeglądanie listy wszystkich kartotek ogółem (brak filtrowania)
 • dostawcy
 • kontrahenci
 • odbiorcy
program-studiosystem-kontrahent-submenu
Administrator konfiguruje SubMenu wybierając opcję modułu KONFIGURACJA, Konfiguracja SUBMENU, M01 – pozycje SUBMENU
program-studiosystem-kontrahent-submenu-konfiguracja
 
Tabela konfiguracji SUBMENU składa się z kolumn, które pozwalają określić sposób działania pozycji Submenu. Dla ułatwienia administrator może odfiltrować sobie pozycje z przedziału jaki go interesuje, dla nas ustawiamy filtr na pozycje TYPDOK=KON
 
program-studiosystem-kontrahent-submenu-konfiguracja-filtrowanie
 
Funkcje poszczególnych kolumn tabeli SUBMENU:
 • TypDok – pozwala oznaczyć jakiego SUBMENU dotyczy dany rekord tabeli
  • KON – submenu kontrahentów
  • ASO – submenu kartotek towarowych
  • KNW – miejsca składowania
 • Role – określa dla jakiej roli dostępne będzie submenu, pozostawienie pozycji pustej powoduje wyświetlanie pozycji w dowolnej roli (ustawienie domyślne)
 • Kto – przypisanie okreslonego użytkownika LOGIN, pole puste wartość domyślna dla wszystkich użytkowników
 • Aktywne – kolumna logiczna TAK/NIE pozwalająca oznaczyć czy dana pozycja ma być wyświetlana
 • Grupa – zdefiniowanie nazwy grupy SubMenu w której będzie wyświetlana dana pozycja
 • Kolejność -numeryczne określenie sortowania odpowiedzialnego za wyświetlanie pozycji submenu w danej grupie – pozycje pow 100 wyświetlają menu po prawej stronie okna.
 • Nazwa – unikalna nazwa pozycji menu w ramach danej grupy
 • Tekst – opis wyświetlany dla użytkownika
 • Opis dodatkowy – tekst pojawiający się po najechaniu na pozycję myszką
 • Transakcja do uruchomienia – wskazanie co ma się wydarzyć jak użytkownik kliknie myszką na daną pozycję MENU
 • Parametry transakcji – opcjonalne przekazanie parametrów do transakcji, przykładowo parametry oznaczają warunek filtrowania
 • Funkcja – możliwość wyboru ze skorowidza funkcji do wykonania, która zbuduje automatycznie SubMenu zgodnie z jej charakterem, np. lista dokumentów wg statusu czy ścieżki.
 • Widok – nazwa widoku jaki ma być wykonany
 • Obrazek – wybór ze skorowidza ikony dla danej pozycji SubMenu
 • PRX – kod tabeli, kolumna nie jest edytowalna
program-studiosystem-kontrahent-submenu-konfiguracja-knkon
 
Chcąc rozbudować pozycję SUB Menu po kartoteki pracowników dodajemy nowy rekord do tabeli w następujący sposób:
 • GRUPA – pracownicy
 • KOLEJNOŚĆ – 110 (pozycje pow 100 wyświetlają menu po prawej stronie okna)
 • NAZWA  – PRA
 • TEKST – Umowa o pracę
 • OPIS DODATKOWY – lista kartotek pracowników umowa o pracę
 • TRANSAKCJA DO URUCHOMIENIA – role_sys/x_grid.aspx
 • PARAMETRY TRANSAKCJI – PRX=PRA
 • FUNKCJA – puste
 • WIDOK – knkonm
 • OBRAZEK – wybrać należy pozycję z listy dostępnych ikon.
W efekcie otrzymamy nowe SubMenu
program-studiosystem-kontrahent-submenu-2

Cloud SoftwareStudio SQL server VMware

Podsumowanie Statyczne SubMenu

Gospodarka paletami w wielu przedsiębiorstwach realizowana jest ze stratami wynikającymi z braku systemu obrotu paletami typu EURO, z którego ubywają dobre palety, a zastępowane są podróbkami nie spełniającymi standardowych wymagań.
palety magazynowanie

Program do ewidencji palet

Magazyny palet mogą być sterowane z głównego sterownika linii, pracować bezobsługowo w linii transportu i paletyzacji przy użyciu robotów lub być sterowane z pulpitu lokalnego przez operatora, służą do pobierania lub wydawania palet do kompletacji lub paletyzacji manualnej przy użyciu wózków widłowych, ręcznych paletowych.
Prosty program do ewidencji pustych palet

Obsługa magazynu z paletami

Prosta obsługa programu do rozliczania palet jest możliwa dzięki temu, że jest to aplikacja przeglądarkowa. Program dla rozliczania palet można więc uruchamiać na dowolnej przeglądarce zarówno w sieci lokalnej jak i przez Internet. Oprogramowanie Magazyn Palet umożliwia dopisanie kartotek palet, kontrahentów, przewoźników, platform i miejsc dostawy.
system ewidencji palet
system ewidencji palet

Aplikacja uzgadniania sald palet

Magazyn Palet umożliwia także dopisanie dokumentów przyjęcia oraz wydania z magazynu, a także rejestrację dokumentów przesunięć międzymagazynowych. System do ewidencji palet i rozliczania ilości z kontrahentami zainstalowane na serwerze Internetowym dostępne jest zarówno dla firmy prowadzącej ewidencje palet jak i dla wybranych kontrahentów. Dokumenty magazynowe związane z obrotem paletami obejmują przyjęcia, wydania, przesunięcia i likwidacje.

Palety program demo

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu PWS do magazynu palet odpowiada Twoim potrzebom?
Program do prowadzenia magazynu palet
SAdam

Program do prowadzenia magazynu palet

W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszy się program do prowadzenia magazynu palet. Programy PWM mogą być drogie we wdrażaniu, ale mogą się opłacać pod względem zwiększonej wydajności i bezpieczeństwa. Jeśli zastanawiasz się nad wdrożeniem programu PWM w swoim magazynie, koniecznie przedyskutuj swoje możliwości z wykwalifikowanym konsultantem.

jak rozliczać palety
SAdam

Jak rozliczać palety?

Zadajesz sobie pytanie jak rozliczać palety w firmie? Jeśli prowadzisz firmę, która obejmuje wysyłkę produktów, wiesz, że jednym z najważniejszych czynników zapewniających płynność działania jest posiadanie dobrego systemu rozliczania sald palet z dostawcami.

SQL server
palety

Serwer raportów usługi Power BI

Zgodnie z raportem Business Intelligence (BI), serwer raportów usługi Power BI to lokalne rozwiązanie, które zapewnia serwer raportów dla magazynów palet. Ten serwer raportów może służyć do tworzenia raportów i zarządzania nimi, a także do przeglądania i interakcji z tymi raportami. Serwer raportów usługi Power BI jest dostępny do bezpłatnego pobrania z witryny internetowej usługi Power BI.