Transakcje

Transakcje stanowią elementy podstawowe z których zbudowana jest platforma StudioSystem. Za pomocą transakcji realizuje się określone zadania np. dopisywanie, przeglądania, raportowanie itp. Ponadto każdy element systemu w  tym konfiguracja też wykorzystują dedykowane transakcje.

Na potrzeby administracji i konfiguracji oprogramowania udostępniana jest lista transakcji z których można korzystać.

Użytkownik programu (licencjobiorca) nie powinien bez zgody producenta oprogramowania (licencjodawca) wprowadzać zmian w konfiguracji listy transakcji, z wyłączeniem ich widoczności poprzez zmianę status AKTYWNE i NIEAKTYWNE.

Po wywołaniu menu transakcje wyświetlone zostaną wszystkie transakcje dopisane w systemie wraz z opisem.

konfiguracja ustawienia transakcje

Tabela zawiera szereg kolumn:

 • Kod – oznaczenie pozycji transakcji
 • Transakcja – wskazanie na fizyczny folder i plik, który będzie uruchamiany
 • Opis – krótka charakterystyka przeznaczenia transakcji
 • Systemowe – oznacznie na TAK powoduje że podczas synchronizacji baz danych dana pozycja będzie podmienia zgodnie ze wzorcem SoftwareStudio baza Root. Ustawienie na NIE powoduje że podczas synchronizacja dana pozycja pozostaje bez zmian w instalacji klienta.

Poniższa tabela zawiera listę przykładowych transakcji zarejestrowanych (czyli udostępnionych) na platformie.

TransakcjaOpis
firma_ipf/departament_insert.aspxNowy departament
firma_ipf/knkon_insert_1.aspxNowy klient potencjalny
firma_ipf/kwatery_insert.aspxNowa kwatera
firma_ipf/pojazdy_insert.aspxNowy pojazd
firma_ipf/x_pola_dodatkowe.aspxUmiejetnosci zawodowe – pola dodatkowe
firma_ipf/knkon_insert_2.aspxNowy kandydat do pracy
firma_ipf/pracownicy_insert.aspxNowy pracownik firmy
role_sys/x_grid.aspxRejestr dokumentów/kartotek
firma_ipf/zamowienie_insert.aspxNowe zamówienie
firma_ipf/knkon_podglad_2.aspxPodgląd kartoteki pracownika
firma_ipf/knkon_podglad_1.aspxPodglad klienta potencjalnego
firma_ipf/knkon_podglad.aspxPodgląd klienta zaakceptowanego
firma_ipf/kwatery_podglad.aspxPodgląd kwatery
firma_ipf/rozliczenie.aspxEdycja rozliczenia
firma_ipf/rozliczenie_delete.aspxUsunięcie rozliczenia pracowników
firma_ipf/x_zamowienie_kopia.aspxKopiowanie zamówienia
firma_ipf/x_zamowienie_delete.aspxUsuniecie zamówienia bufor
firma_ipf/x_zamowienie_delete_1.aspxUsuniecie zamówienia zatwierdzonego
firma_ipf/x_generowanie_rozliczenia.aspxGenerowanie rozliczenia pracowników
role_sys/x_cecha.aspxCechy kartotek/dokumentów
firma_ipf/zamowienie_podglad.aspxPodgląd zamówienia
firma_ipf/zamowienie_logistyka_edit.aspxEdycja zamówienia logistyka
firma_ipf/zamowienie_rekrutacja_edit.aspxEdycja zamówienia Rekrutacja
role_sys/x_flagi.aspxFlagi
rdlc/wydruk_refno.aspxWydruk dokumentu
role_sys/sub_menu.aspxSubMenu
role_rap/menu_rap.aspxMenu wyświetlajace zdefiniowane raporty
firma_ipf/knkon_insert.aspxEdycja klienta zaakceptowanego
role_sys/x_zalacznik.aspxZałączniki
role_mms/knaso_insert.aspxDopisanie kartoteki
role_mms/kmaso_insert.aspxDopisanie kartoteki
role_mms/knkon_insert.aspxDopisanie kartoteki
role_mms/dpmag_pz_insert.aspxDopisanie Pz
role_mms/dmcms_awaria_insert.aspxDopisanie awarii
role_mms/dmcms_naprawa_insert.aspxDopisanie naprawy
role_mms/dmcms_przeglad_insert.aspxDopisanei przeglądu
role_mms/x_status_awaria.aspxZgłoszenie awarii – status
role_mms/x_dmcms_status_zlecenia.aspxZlecenia – status
role_mms/x_dmcms_usun.aspxZlecenie – usuwanie dokumentów w buforze
role_mms/x_generuj_zlecenie_naprawy.aspxGenerowanie zlecenia naprawy
role_mms/kmaso_podglad.aspxObiekty – podgląd
role_mms/knkon_pracownik_insert.aspxDopisanie pracownika
role_mms/knkon_pracownik_podglad.aspxKartoteka pracownika – podgląd
role_mms/knwms_insert.aspxDopisanie lokalizacji
role_mms/dmcms_podglad.aspxPodgląd dokumentu
role_mms/dpmag_rw_insert.aspxDopisanie Rw
role_sys/x_skorowidz.aspxZałączniki
role_sys/x_uwagi.aspxUwagi i notatki
role_mms/dmcms_remont_insert.aspxDopisanie remontu
role_mms/dmcms_czynnosci_insert.aspxZlecenie – dopisanie czynności
role_mms/dmcms_pracownik_insert.aspxZlecenie – dopisanie pracowników
role_mms/x_czesci.aspxZlecenie – dopisanie części i materiałów
role_mms/kmaso_czesci_insert.aspxObiekty – dopisanei części
role_mms/kmaso_czynnosci_insert.aspxKartoteka obiektów – czynności
role_mms/x_liczniki.aspxLiczniki
role_mms/x_kmaso_hierarchia.aspx 
role_mms/kmaso_materialy_insert.aspx 
role_mms/x_pracownik_certyfikat_insert.aspxSpecjalizacje i certyfikaty pracownika
role_mms/kmaso_udt_insert.aspxBadania UDT
role_mms/x_kmaso_dokumenty.aspx 
role_mms/harmonogram_przegladow.aspx 
role_mms/x_kmaso_hierarchia.aspx 
role_mms/zlecenia_nowe.aspx 
role_mms/x_dmcms_usun.aspxZlecenie – usunięcie
role_mms/zlecenia_realizacja.aspx 
role_mms/x_dmcms_osoba_odpowiedzialna.aspx 
firma_ipf/x_generowanie_rozliczenia_xml.aspx 
firma_ipf/x_kwatery_czynsz.aspxWpisanie czynszu za kwaterę w okresie
firma_ipf/x_zamowienie_mail.aspxZatwierdzenie zamówienia
role_mms/dmcms_awaria_podglad.aspxPodgląd zgłoszenia awarii
role_mms/knkon_pracownik_uprawnienia.aspx 
role_mms/zapotrzebowanie_grid.aspxZapotrzebowanie do realizacji
role_mms/knaso_podglad.aspxKartoteka asortymentowa – podgląd
role_mms/dpzle_zamowienie_insert.aspxDopisanie zamówienia
role_mms/dpinw_insert.aspxDopisanie arkusza inwentury
role_mms/x_dpinw_zamknij.aspxZamknięcie inwnetury
role_mms/dpmag_zl_insert.aspxDopisanie Zl
role_mms/dpmag_mm_insert.aspxDopisanie Mm
role_mms/dpmag_podglad.aspxPodgląd dokumentu
role_mms/x_knaso_dokumenty.aspxDokumenty magazynowe
role_mms/x_knaso_ewidencja.aspxEwidencja magazynowa
role_mms/x_knaso_zamowienia.aspxZamówienia
role_mms/x_knkon_dokumenty.aspx 
role_mms/x_dpzle_generowanie_pz.aspxGenerowanie dokumentów Pz
role_mms/x_dpinw_usun.aspxUsunięcie inwnetury
role_mms/dpinw_arkusz.aspx 
role_mms/dpzle_zamowienie_podglad.aspxPodgląd zamówienia
role_wms/dpmag_insert_p.aspxDopisanie dokumentu magazynowego Przychód
role_wms/dpmag_insert_r.aspxDopisanie dokumentu magazynowego Rozchód
role_wms/knkon_insert.aspxDopisanie kartoteki kontrahenta
role_wms/knaso_insert.aspxDopisanie kartoteki magazynowej
—————-Separator
role_sys/x_tab.aspxZakładki
role_sys/x_kalendarz.aspxKalendarz
role_sys/x_details.aspxSzczegóły rekordu
role_sys/szukaj.aspxSzukaj transakcji
role_sys/x_mail.aspxWysyłanie maili
role_sys/x_sms.aspxWysyłanie wiadomości SMS
 • Czy chcesz poznać przyjmowanie palet przez magazyniera ?

  Czy chcesz poznać przyjmowanie palet przez magazyniera ?

  Magazyny palet mogą być sterowane z głównego sterownika linii, pracować bezobsługowo w linii transportu i paletyzacji przy użyciu robotów lub być sterowane z pulpitu lokalnego przez operatora.

  Magazyny palet mogą być sterowane z głównego sterownika linii, pracować bezobsługowo w linii transportu i paletyzacji przy użyciu robotów lub być sterowane z pulpitu lokalnego przez operatora.


 • Tworzenie oprogramowania Poznań

  Tworzenie oprogramowania Poznań

  Nasz zespół doświadczonych analityków, deweloperów, programistów, testerów oraz serwisantów kompleksowo wykonuje projekty o różnej skali oraz złożoności. W zależności od Twoich potrzeb realizujemy usługi informatyczne, a w szczególności zapewniamy tworzenie oprogramowania (Poznań, Warszawa oraz Wrocław).

  Nasz zespół doświadczonych analityków, deweloperów, programistów, testerów oraz serwisantów kompleksowo wykonuje projekty o różnej skali oraz złożoności. W zależności od Twoich potrzeb realizujemy usługi informatyczne, a w szczególności zapewniamy tworzenie oprogramowania (Poznań, Warszawa oraz Wrocław).


 • Jak wygląda program Magazyn Palet ?

  Jak wygląda program Magazyn Palet ?

  Aplikacja webowa (www) przez przeglądarkę internetową do kontroli, a także zarządzania gospodarką palet, wyglądem i funkcjonalnością przypomina tradycyjne aplikacje Windows. Fakt, że nie wymaga się instalacji po stronie użytkownika oprogramowania znacznie ułatwia pracę, jak również administrację systemu. Oprogramowanie magazyn palet Dokumenty magazynowe Pozycje menu DOKUMENTY zawiera szczegółowe pozycje związane z rejestracją oraz obrotem w magazynie […]

  Aplikacja webowa (www) przez przeglądarkę internetową do kontroli, a także zarządzania gospodarką palet, wyglądem i funkcjonalnością przypomina tradycyjne aplikacje Windows. Fakt, że nie wymaga się instalacji po stronie użytkownika oprogramowania znacznie ułatwia pracę, jak również administrację systemu. Oprogramowanie magazyn palet Dokumenty magazynowe Pozycje menu DOKUMENTY zawiera szczegółowe pozycje związane z rejestracją oraz obrotem w magazynie […]


 • Dokumenty przyjęcia palet

  Dokumenty przyjęcia palet

  Przestrzeń magazynowa w magazynie jest ważna z wielu powodów. Po pierwsze, musi dostosować się do stale rosnącej ilości zasobów reklamowych, które posiadają firmy. Po drugie, przestrzeń magazynowa musi być wystarczająca do przechowywania dużych przedmiotów, takich jak beczki czy palety, tak aby nie zajmowały one zbyt wiele miejsca. Po trzecie, przestrzeń magazynowa musi być łatwo dostępna, aby pracownicy mogli szybko odzyskać potrzebne im przedmioty. Wreszcie, przestrzeń magazynowa musi być klimatyzowana, aby przechowywać przedmioty bezpiecznie i w dobrym stanie.

  Przestrzeń magazynowa w magazynie jest ważna z wielu powodów. Po pierwsze, musi dostosować się do stale rosnącej ilości zasobów reklamowych, które posiadają firmy. Po drugie, przestrzeń magazynowa musi być wystarczająca do przechowywania dużych przedmiotów, takich jak beczki czy palety, tak aby nie zajmowały one zbyt wiele miejsca. Po trzecie, przestrzeń magazynowa musi być łatwo dostępna, aby pracownicy mogli szybko odzyskać potrzebne im przedmioty. Wreszcie, przestrzeń magazynowa musi być klimatyzowana, aby przechowywać przedmioty bezpiecznie i w dobrym stanie.


 • Dokumenty magazynowe w programie PALETY

  Dokumenty magazynowe w programie PALETY

  Dokumenty przychodu są podzielone ponadto na dokumenty związane z przyjęciami zewnętrznymi PZ i wewnętrznymi PW. Pozycje SubMenu pozwalają na uruchomienie transakcji dopisywania (wystawiania) nowego dokumentu magazynowego przyjęcia palet, wyświetlenie rejestru dokumentów zatwierdzonych (zamkniętych) oraz rejestry dokumentów ze statusem BUFOR. Dokumenty rozchodu są podzielone na dokumenty związane z wydaniami zewnętrznymi WZ i wewnętrznymi RW (palety uszkodzone). […]

  Dokumenty przychodu są podzielone ponadto na dokumenty związane z przyjęciami zewnętrznymi PZ i wewnętrznymi PW. Pozycje SubMenu pozwalają na uruchomienie transakcji dopisywania (wystawiania) nowego dokumentu magazynowego przyjęcia palet, wyświetlenie rejestru dokumentów zatwierdzonych (zamkniętych) oraz rejestry dokumentów ze statusem BUFOR. Dokumenty rozchodu są podzielone na dokumenty związane z wydaniami zewnętrznymi WZ i wewnętrznymi RW (palety uszkodzone). […]


Transakcje

Podsumowanie Transakcje

Gospodarka paletami w wielu przedsiębiorstwach realizowana jest ze stratami wynikającymi z braku systemu obrotu paletami typu EURO, z którego ubywają dobre palety, a zastępowane są podróbkami nie spełniającymi standardowych wymagań.
palety magazynowanie

Program do ewidencji palet

Magazyny palet mogą być sterowane z głównego sterownika linii, pracować bezobsługowo w linii transportu i paletyzacji przy użyciu robotów lub być sterowane z pulpitu lokalnego przez operatora, służą do pobierania lub wydawania palet do kompletacji lub paletyzacji manualnej przy użyciu wózków widłowych, ręcznych paletowych.
Prosty program do ewidencji pustych palet

Obsługa magazynu z paletami

Prosta obsługa programu do rozliczania palet jest możliwa dzięki temu, że jest to aplikacja przeglądarkowa. Program dla rozliczania palet można więc uruchamiać na dowolnej przeglądarce zarówno w sieci lokalnej jak i przez Internet. Oprogramowanie Magazyn Palet umożliwia dopisanie kartotek palet, kontrahentów, przewoźników, platform i miejsc dostawy.
system ewidencji palet
system ewidencji palet

Aplikacja uzgadniania sald palet

Magazyn Palet umożliwia także dopisanie dokumentów przyjęcia oraz wydania z magazynu, a także rejestrację dokumentów przesunięć międzymagazynowych. System do ewidencji palet i rozliczania ilości z kontrahentami zainstalowane na serwerze Internetowym dostępne jest zarówno dla firmy prowadzącej ewidencje palet jak i dla wybranych kontrahentów. Dokumenty magazynowe związane z obrotem paletami obejmują przyjęcia, wydania, przesunięcia i likwidacje.

Palety program demo

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu PWS do magazynu palet odpowiada Twoim potrzebom?
Program do prowadzenia magazynu palet
SAdam

Program do prowadzenia magazynu palet

W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszy się program do prowadzenia magazynu palet. Programy PWM mogą być drogie we wdrażaniu, ale mogą się opłacać pod względem zwiększonej wydajności i bezpieczeństwa. Jeśli zastanawiasz się nad wdrożeniem programu PWM w swoim magazynie, koniecznie przedyskutuj swoje możliwości z wykwalifikowanym konsultantem.

jak rozliczać palety
SAdam

Jak rozliczać palety?

Zadajesz sobie pytanie jak rozliczać palety w firmie? Jeśli prowadzisz firmę, która obejmuje wysyłkę produktów, wiesz, że jednym z najważniejszych czynników zapewniających płynność działania jest posiadanie dobrego systemu rozliczania sald palet z dostawcami.

SQL server
palety

Serwer raportów usługi Power BI

Zgodnie z raportem Business Intelligence (BI), serwer raportów usługi Power BI to lokalne rozwiązanie, które zapewnia serwer raportów dla magazynów palet. Ten serwer raportów może służyć do tworzenia raportów i zarządzania nimi, a także do przeglądania i interakcji z tymi raportami. Serwer raportów usługi Power BI jest dostępny do bezpłatnego pobrania z witryny internetowej usługi Power BI.