Pozycje MENU

Zdefiniowany widok może być wykorzystywany (wywoływany, uruchamiany) za pomocą dowolnie wielu poleceń pozycji MENU. Standardowo listę zdefiniowanych pozycji Menu uruchamia się za pomocą panelu po lewej stronie, sekcja KONFIGURACJA MENU, POZYCJE MENU. W takim wypadku wyświetlana jest lista wszystkich poleceń w tym wszystkich odwołań do widoków SQL.

Wykorzystując więc polecenie POZYCJE MENU otrzymujemy listę odfiltrowaną pozycji aby łatwiej i szybciej móc konfigurować polecenie uruchamiania dany widok SQL.

 

pozycje menu