eksport2sped.aspx

Transakcje przeznaczona jest do eksportu danych dotyczących dokumentów magazynowych w formacie pliku CSV.

Przeznaczenie

Tworzenie pliku z informacjami dla systemu spedycyjnego SPED

 

Konfiguracja

Plik z danym umieszczany jest zgodnie z ustawienie parametru globalnego w tabeli _parametry

Domyślnie ustawiana jest następująca konfiguracja:

  • Grupa EXPORT
  • Rola MEXP
  • Opis Eksport danych do pliku SPED
  • Kod SPED
  • Wartość, ścieżka aplikacji  np. D:StudioSystemTempReports
  • Systemowe False
  • Widoczność (Visible) False

Zastosowanie

Transakcję uruchamia się z parametrem refno=

Domyślnie wywołuję się ją z rejestru dokumentów magazynowych np.

eksport2sped

 

Po wywołaniu transakcji generowany jest plik csv w określonej lokalizacji, gdzie nazwa pliku zgodna jest ze standardem 8.3 i zawiera numer dokumentu magazynowego – a właściwie jego fragment.

np. dokument magazynowy o numerze 2013-06-00008PZB-P będzie mieć utworzony plik (8.3) 00008PZB.csv

w środku zawierać następujące informacje:

8745,Sieć sklepów „Nasza Chata”,520,,,,2013-06-00008PZB-P,3157141203628

gdzie:

Nazwa pola w widoku SPED Opis pola
NRAWIZO Nr zamówienia klienta
NAZWA Nazwa klienta – knkon.NAZWA
STATUS Nr Sped klienta (knkon.STATUS)
MIEJSCOWOSC Miejsce dostawy – kncrm.MIEJSCOWOSC
KRAJ Kraj dostawy – x_skorowidze.KOD
ULICA Ulica dostawy – kncrm.ULICA
DATAZALADUNKU Data załadunku – dpmag.DATAZALADUNKU
DATAROZLADUNKU Data rozładunku – dpmag.DATAROZLADUNKU
NRDOKUMENTU Pełen numer dokumentu systemu WMS
REFNO dpmag.REFNO