import2mws.aspx

Transakcja import2mws.aspx przeznaczona jest do pobierania informacji związanych z transportem z plików CSV i wgrywania ich do bazy systemu WMS. Zaimportowane dane są zapisywane w bazie programu w tabeli dptra

 

Wstęp

Import danych z plików CSV polega na ich odczycie i wgraniu danych. Po prawidłowym odczytaniu i wgraniu danych plik zostaje skasowany. Odczytywane są z folderu importu wszystkie pliki z rozszerzeniem CSV.

W przypadku wystąpienia błędu importu informacja jest wyświetlana na formularzu oraz zapisywana w dzienniki błędów (_error)

 

Konfiguracja

Pliki do zaimportowania pobierane są z folderu który zdefiniowany jest w tabeli _parametry. Przy pierwszym uruchomieniu transakcji dokładany jest parametr domyślną ścieżką (miejsce zainstalowania aplikacji + podfolder TEMPREPORTS). Parametr dodawany jest ze statusem niewidoczny dla administratora, dlatego jego edycję należy wykonać bezpośrednio w bazie SQL.

Parametr:

  • ROLA – MEXP
  • KOD – SPEDIMP
  • WARTOSC – Z:OUT

Folder z plikami do odczytu musi mieć ustawione uprawnienia NTFS aby mógł odczytywać i kasować pliki. Dlatego zaleca się dodać do folderu użytkownika USŁUGA SIECIOWA i nadać mu pełne prawa.

Transakcja wykonuje swoje zadanie od razu po jej wywołaniu dlatego nie wymaga żadnego dodatkowego działania po stronie użytkownika.

 

Plik CSV

 

  • REFNO numer referencyjny dokumentu magazynowego (dptra->REFNO)
  • NUMER numer zlecenia w systemie TMS (dptra->NRDOKUMENTU)
  • PRZEWOŹNIK  nazwa firmy transportowej (dptra->PRZEWOZNIK)
  • NAZWISKO KIEROWCY  (dptra->KIEROWCA_NAZWISKO)
  • IMIĘ KIEROWCY (dptra->KIEROWCA_IMIE)
  • NUMER REJ. CIĄGNIKA  (dptra->NRREJ_CIAGNIK)
  • NUMER REJ. NACZEPY (dptra->NRREJ_NACZEPA)

Separatorem pól jest średnik, pola tekstowe ograniczone cudzysłowiem. Kolejność kolumn jest ważna i nie może być zmieniana.

 

import2wms