x_cecha.aspx

Transakcja pozwalająca na wyświetlanie listy cech, i ich edycję. Uniwersalność transakcji x_cecha.aspx polega na tym, że za jej pomocą można obsługiwać cechy dla każdego rodzaju dokumentu czy kartoteki w systemie.

Poniższa tabela zawiera zestawienie kodów PRX z opisem jakiego rodzaju cechy są kodowane dla poszczególnych elementów systemu. Kod PRX to unikalny identyfikator pozwalający na odróżnienie jakiego rodzaju cechy są rejestrowane.

PRX Opis
CD1 Cechy zamówienia
CD2 Dane firmy do wydruku
CD3 Cechy dokumentów poziom III
CEC Skorowidz cech
CKL Cechy klientów
CKO Cechy kontrahentów
CKS Data kontaktu
CPO Cechy pojazdów
CPW Cechy dokumentów przyjęć PW
CPZ Cechy dokumentów przyjęć PZ
CRE Cechy dokumentów reklamacyjnych
CRW Cechy dokumentów wydań RW
CTO Cechy towarów
CWZ Cechy dokumentów wydań WZ
CZP Cechy dokumentów zleceń przyjęć ZPZ
CZW Cechy dokumentów zleceń wydań ZWZ

 

Przykładowo skorowidz cech dokumentów przyjęć CPZ

role_sys x_cechy skorowidze

role_sys x_cechy skorowidz definicje

 

W efekcie podczas edycji kartoteki dokumenty przyjęć w zakładce CECHY, mamy wyświetloną transakcję x_cecha.aspx, która wyświetla listę cech dla danego dokumenty.

role_sys x_cechy podglad

 

 Parametry transakcji x_cecha.aspx

 

prx kod PRX z tabeli zdefiniowanych w systemie, np. CKL
caption opis wyświetlany jako tytuł cechy, np. KONTRAHENT
refno ostatni parametr, identyfikujący wiersz tabeli bazy SQL, nadawany automatycznie w momencie edycji kartoteki czy dokumentu

 

przykład definicji parametrów w administratorze programu:

x_cecha.aspx?prx=CKL&caption=Kontrahent&refno=

przykład uruchomienia transakcjiw programie:

x_cecha.aspx?prx=CKL&caption=Kontrahent&refno=3169075816381