Android

Poznaj Android
firmy SoftwareStudio

Aplikacje na Android stają się standardem. Większość firm używa jakiejś formy magazynu palet do przechowywania swoich produktów. Magazyn palet to po prostu pomieszczenie lub przestrzeń, która służy do przechowywania palet produktów. Produkty te mogą być przechowywane na półkach, w regałach lub na podłodze. Produkty mogą być przechowywane w oryginalnych opakowaniach lub mogą być przepakowane do nowych opakowań.

Produkty przechowywane w magazynie paletowym mogą być zwrotne lub bezzwrotne. Produkty podlegające zwrotowi to produkty, które można zwrócić sprzedawcy lub producentowi w celu uzyskania zwrotu pieniędzy lub kredytu. Produkty bezzwrotne to takie, których nie można zwrócić sprzedawcy lub producentowi.

Kiedy firma korzysta z magazynu palet, będzie musiała śledzić produkty przechowywane w magazynie. Odbywa się to za pomocą systemu księgowania palet zwrotnych. Ten system będzie śledzić liczbę palet znajdujących się w magazynie, rodzaj produktu przechowywanego na każdej palecie oraz lokalizację każdej palety.

System rozliczania palet zwrotnych będzie również śledzić ruch palet do iz magazynu. Te informacje są ważne dla firm, które zawsze muszą wiedzieć, gdzie znajdują się ich produkty.

System księgowania palet zwrotnych służy również do śledzenia stanów magazynowych w magazynie palet. Informacje te służą do określenia, kiedy produkty wymagają ponownego zamówienia i kiedy produkty mogą zostać sprzedane.

System rozliczania palet zwrotnych to cenne narzędzie dla firm korzystających z magazynu palet. Ten system pomaga firmom śledzić ich produkty i zapewnia, że ​​zawsze wiedzą o lokalizacji swoich produktów.

Ewidencja palet oprogramowanie
palety

Ewidencja palet oprogramowanie

Jeśli w magazynie nie będzie wystarczającej liczby palet, pracownikom będzie trudno znaleźć poszukiwane produkty, a w magazynie stanie się bałagan. Dodatkowo, jeśli w magazynie nie będzie wystarczającej liczby palet, trudno będzie przechowywać produkty w magazynie i będą musiały być składowane poza magazynem.

magazyn palet
palety

Ewidencja palet to konieczność. Dlaczego?

Ewidencja palet wydanych przez magazyn jest kluczową częścią procesu wysyłki. Zapewnia to rozliczenie wszystkich palet i prawidłową realizację zamówień klientów. Pomaga również zapobiegać stratom i uszkodzeniom towarów w transporcie.

SAdam

Przewoźnicy palet

Po wywołaniu menu zostanie wyświetlone zestawienie kartotek przewoźników dopisanych w systemie. W rejestrze aktywne są funkcje: dopisania, edycji, podglądu kierowców, wyświetlenia zestawienia operacji magazynowych, dopisania oraz podglądu notatek oraz podglądu i dołączenia załączników. Dopisanie Dopisanie

Przyjmowanie palet przez magazyniera
SAdam

Przyjęcie palet

Z poziomu dopisywania pozycji dokumentu możliwe jest także dopisanie przyjęcia palet magazynowych oraz operacji magazynowych skojarzonych z dokumentem. Dopisanie palet magazynowych jest możliwe dzięki funkcji PALETY. Po uruchomieniu funkcji pojawi się okno dopisywania palet.

Palety program demo

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu PWS do magazynu palet odpowiada Twoim potrzebom?