Aplikacje magazynowe

Poznaj Aplikacje magazynowe
firmy SoftwareStudio

Jakie znasz aplikacje magazynowe przeznczone do magazynu z paletami? Magazyn to obiekt handlowy służący do przechowywania towarów. Magazyny wykorzystywane są przez producentów, importerów, eksporterów, hurtowników, firmy transportowe, służby celne itp. Zazwyczaj są to duże, zwykłe budynki w parkach przemysłowych na obrzeżach miast, miasteczek czy wsi.

Zwykle mają doki załadunkowe do załadunku i rozładunku towarów z ciężarówek. Czasami magazyny są zaprojektowane do załadunku i rozładunku towarów bezpośrednio z kolei, lotnisk lub portów morskich. Często mają dźwigi i wózki widłowe do przemieszczania towarów, które są zwykle umieszczane na paletach zgodnych z normą ISO ładowanych do regałów paletowych. Przechowywane towary mogą obejmować dowolne surowce, materiały opakowaniowe, części zamienne, komponenty lub wyroby gotowe związane z rolnictwem, produkcją i produkcją.

Poniżej przedstawiono typowe typy magazynów.

Handel detaliczny: Magazyn detaliczny to obiekt magazynowy używany przez detalistów. Magazyny te znajdują się zwykle w pobliżu sklepów, które zaopatrują, dzięki czemu towary mogą być dostarczane szybko i sprawnie. Magazyny detaliczne są zwykle znacznie mniejsze niż inne typy magazynów i często znajdują się w centrach miast.

Dystrybucja: Magazyn dystrybucyjny to obiekt magazynowy wykorzystywany przez firmę do dystrybucji towarów do swoich klientów. Magazyny te są zwykle zlokalizowane w pobliżu węzłów transportowych, dzięki czemu towary można szybko i łatwo wysłać. Magazyny dystrybucyjne są często znacznie większe niż inne typy magazynów i często mają wiele doków załadunkowych.

Produkcja: Magazyn produkcyjny to obiekt magazynowy używany przez firmę do przechowywania surowców i komponentów używanych w procesie produkcyjnym. Magazyny te są zwykle zlokalizowane w pobliżu fabryk, które zaopatrują, dzięki czemu towary mogą być dostarczane szybko i sprawnie. Magazyny produkcyjne są często znacznie większe niż inne typy magazynów i często znajdują się w parkach przemysłowych.

Skład celny: Magazyn celny to magazyn używany przez rząd do przechowywania towarów podlegających opłacie celnej. Magazyny te są zwykle zlokalizowane w pobliżu węzłów transportowych, dzięki czemu towary można szybko i łatwo wysłać. Magazyny celne są często znacznie większe niż inne rodzaje magazynów i często mają wiele doków załadunkowych.

aplikacja magazynowa
SAdam

Aplikacja magazynowa do palet

Każda aplikacja magazynowa do palet ma swoje plusy i minusy, a najlepszy dla danej firmy będzie zależał od rodzaju przechowywanych produktów i częstotliwości wysyłek.

Przyjęcia palet
Paulina Nijak

Przyjęcia palet

W każdym biznesie przestrzeń magazynowa jest cennym towarem. Dotyczy to zwłaszcza zarządzania magazynem i paletami. Oto kilka wskazówek, jak najlepiej wykorzystać przestrzeń magazynową i utrzymać porządek na paletach.

Program do ewidencji palet
palety

Program do ewidencji palet

Coraz więcej magazynów oczekuje że program do ewidencji palet będzie na ich wyposażeniu. Są to także firmy świadczące usługi magazynowe na zasadzie outsourcingu. Zauważają oni potrzebę posiadania osobnego oprogramowania do ewidencji palet (poza programem do zarządzania magazynem).

magazyn palet
palety

Dokumenty magazynowe ewidencja palet

Dokumenty magazynowe ewidencja palet. Przestrzeń magazynowa w magazynie i zarządzanie paletami to ważna kwestia dla każdej firmy. Wpływa to nie tylko na wydajność magazynu, ale może również wpływać na koszt towaru.

Dokumenty przyjęcia palet
palety

Cechy dokumentu przyjęcia palet

W zakładce CECHY można wprowadzić do dokumentu dodatkowe informacje. Cechy dokumentu definiuje administrator systemu. W zakładce cechy modyfikacji podlegają pola WARTOŚĆ CECHY oraz UWAGI. Edycja pola uruchamiana jest przez kliknięcie.

Aplikacja internetowa OnLine
SAdam

Aplikacja internetowa OnLine

Pierwszym etapem tworzenia aplikacji internetowej OnLine jest wybór sposobu komunikacji pomiędzy serwerem świadczącym tę usługę a klientem z niej korzystającej. Protokołami w pełni dostosowanymi do pracy w sieci są HTTP (Hypertext Transfer Protocol) oraz SMTP

Przesunięcia palet

Program Magazyn Palet pozwala rejestrować dokumentu przesunięć palet (MM) między platformami, czyli miejscami ich składowania. Po wywołaniu menu w oknie pulpitu nawigacyjnego zostanie wyświetlone menu szczegółowe. Nowy dokument przesunięcia Po wywołaniu menu zostanie wyświetlona formatka

Przyjęcia palet
SAdam

Przyjęcie i wydanie palet

Zakładając, że chcesz otrzymać artykuł omawiający śledzenie zapasów dla wysyłek wychodzących i przychodzących: Skutecznym sposobem śledzenia zapasów i zapewnienia dokładności podczas rozliczania klientów lub odbierania przesyłek jest prowadzenie ewidencji palet. Można to zrobić, tworząc i

Przyjęcie palet

Funkcja palety umożliwia dopisanie palet magazynowych skojarzonych z dokumentem bez konieczności jego edycji.Dopisanie palet magazynowych jest możliwe dzięki wywołaniu menu EDYCJA i PALETY Po uruchomieniu funkcji pojawi się okno dopisywania palet.W polu RODZAJ PALETY należy

Aplikacja magazynowa do ewidencji palet
SAdam

Stan magazynowy na dzień

Wyświetla rejestr wszystkich kartotek towarowych ze stanami na dzień zadeklarowany przez użytkownika systemu. Po uruchomieniu menu należy korzystając z przycisku rozwijanej podać dzień na który mają być wygenerowane stany magazynowe. Wyświetlenie stanów na zadeklarowany dzień wymaga

aplikacja w chmurze
SAdam

Aplikacje w chmurze

Magazynowe aplikacje w chmurze. Wieloletnie doświadczenia w pracy przy wdrożeniach projektów informatycznych pozwalają nam twierdzić, że wiemy doskonale, jakie informacje są kluczowe z punktu widzenia wykonawcy systemu.

Palety program demo

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu PWS do magazynu palet odpowiada Twoim potrzebom?