Przyjęcia palet

palety magazynowanie Magazyn palet

Przyjęcia palet

Przyjęcia palet to jedne z najważniejszych czynności magazynowych. Wymagane jest kontrolowanie tych procesów, aby przebiegały prawidłowo, bez utraty, zniszczenia i zagubienia palet. Każde wydanie i przyjęcie powinno wiązać się z odpowiednią dokumentacją potwierdzającą te działania. Firmy magazynowe prowadzą dokumentacje na różne sposoby. Czasem jest to zwykły arkusz excel, a czasem darmowe oprogramowanie. Jednak żaden z tych sposobów nie pozwoli zarządzać przyjęciami oraz wydaniami tak sprawnie, jak dzięki programowi Palety.net SoftwareStudio. Jak dokonywać w nim przyjęć oraz wydań i dlaczego ten system tak ułatwia prace magazynowe dotyczące palet?

Przyjęcia palet w programie Magazyn Palet SoftwareStudio

Przyjęcia palet
Palety – oprogramowanie magazynowe

Oprogramowanie SoftwareStudio pozwala na szybkie tworzenie dokumentów dotyczących przyjęć, a także wydań. Wybierając z panelu głównego opcję „nowy” ukazują się trzy podstawowe działania:

  • Przyjęcie PZ
  • Wydanie PZ
  • Przesunięcie ZL
Przyjęcia  palet

Przyjęcie PZ

Po wybraniu opcji „Przyjęcie PZ” można uzupełnić wszystkie wymagane dane, tak, aby następnie je zaakceptować i utworzyć dokument. Należy wybrać jedną z opcji: dostawa palet, dostawa towaru, przyjęcie z kompletacji, bilans otwarcia. Następnie wypełnia się między innymi takie dane jak: dostawca, przewoźnik, miejsce dostawy, kierowca, numer kwitu, uwagi. Większość z tych informacji nie musi być wpisywana ręcznie. Wystarczy, że miejsca dostawy, kierowcy, a także inne zostały już wprowadzone do systemu. Wtedy wyłącznie wybiera się odpowiednią pozycję z listy.

Następnie trzeba wybrać rodzaj palety, lokalizację, a także ilość. Przyjęcie PZ można zapisać jako bufor – wtedy można jeszcze edytować dane. Wybierając „zapisz” tworzy się dokument przyjęcia i nie można już zmienić wprowadzonych informacji.

Dokumentacja

Palety.net

Dokumentacja, którą prowadzi się w systemie jest podstawą do generowania raportów, a także zestawień. Pracownicy magazynu mają ciągły bieżący wgląd w najświeższe informacje dotyczące zleceń przyjęć i ich rodzajów.

Tworzenie dokumentów przyjęcia

Palety.net

Tworzenie dokumentów przyjęć jest szybkie, jak również intuicyjne dzięki przejrzystym ulokowaniu wszystkich funkcji systemu SoftwareStudio.

Łatwy dostęp

Palety.net

Obsługa systemu stworzonego przez SoftwareStudio odbywa się w przeglądarce internetowej. Dzięki temu można szybko i sprawnie zalogować się do oprogramowania z dowolnego urządzenia posiadającego przeglądarkę internetową.

Serwer raportów usługi Power BI

Począwszy od wersji 2002, należy zintegrować Serwer raportów usługi Power BI z Configuration Manager raportowaniem. Ta integracja zapewnia nowoczesne wizualizacje i lepszą wydajność. Dodaje obsługę ko…

Kwit paletowy
Mamy demo programu do palet. Czy widziałeś już demo kwit paletowy ?

Dokument potwierdzający przyjęcie palet EUR od dostawcy, potrzebny do odbioru palet EUR na określonych przez jego wystawcę zasadach. Wzór dokumentu stanowiący potwierdzenie wydania/przyjęcia palet jes…

Przyjmowanie palet przez magazyniera
Czy chcesz poznać przyjmowanie palet przez magazyniera ?

Magazyny palet mogą być sterowane z głównego sterownika linii, pracować bezobsługowo w linii transportu i paletyzacji przy użyciu robotów lub być sterowane z pulpitu lokalnego przez operatora.