Zestawienia

Po wywołaniu menu w pulpicie nawigacyjnym zostanie wyświetlone menu szczegółowe.

Zestawienia zostały podzielone na sekcje. W każdej sekcji pozycje budowane są dynamiczne i uzależnione są od danych wprowadzonych do systemu.

magazyn palet zestawienia

 

 

Asortyment wg magazynów

Po wskazaniu magazynu zostanie wyświetlone zestawienie kartotek palet skojarzonych z wybranym magazynem wraz z aktualnym saldem końcowym.

magazyn palet zestawienia asortyment wg magazynu

 

 

Dokumenty magazynowe

Po wskazaniu rodzaju dokumentu zostanie wyświetlone zestawienie wszystkich dokumentów o wskazanym typie w określonym przedziale czasowym.

magazyn palet zestawienia dokumenty magazynowe wz