Ewidencja palet to konieczność. Dlaczego?

Ewidencja palet to konieczność. Dlaczego?

magazyn palet
Aplikacja magazynowa do rozliczania palet może pomóc w śledzeniu zapasów w czasie rzeczywistym. Możesz zobaczyć, jakie produkty są w magazynie, gdzie się znajdują i ile z nich masz pod ręką. Informacje te mogą być nieocenione przy planowaniu harmonogramów produkcji i wysyłki.

Niewłaściwa ewidencja palet oznacza dla firm logistycznych wymierne, sięgające nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych, straty finansowe. Zobacz, jak im zapobiec.

Firmy, które wysyłają do odbiorców nowe nośniki, zwrotnie nierzadko otrzymują palety, uszkodzone, albo też niespełniające standardów. Zmusza je to do zakupu nowych, a więc – generuje dodatkowe koszty i pochłania czas potrzebny na ich ewidencję.

Odpowiedzią na te wyzwania jest oprogramowanie Studio Palety.net, które umożliwia:

 • sprawną ewidencję palet zwrotnych;
 • kontrolę jakości, a także ilości nośników na każdym etapie obrotu;
 • optymalizację kosztów związanych z gospodarką paletową.

Dlaczego zarządzanie gospodarką paletową ma znaczenie?

Paleta zabezpiecza produkty przed uszkodzeniem podczas transportu i umożliwia łatwe składowanie w magazynach – także w magazynach wysokiego składowania. Wysyłane są do klienta razem z ładunkiem, a także powinny wrócić do dostawcy w nienaruszonym stanie.

Ewidencja obrotu palet zwrotnych

W praktyce kontrola przepływu i ewidencja palet jest jednak trudna. Odpowiedzialność za jakość nośników bywa rozmyta, jej weryfikacja – czasochłonna, a konieczność uzupełnienia braków – kosztowna.

Dla ułatwienia i automatyzacji procesów logistycznych palety wyposażone są w etykiety logistyczne wypełnione informacjami wg standardu GS1. Zawierają one kod kreskowy produktu, numer serii, dostawcę, a także odbiorcę końcowego.

Ewidencja ilościowa

Ewidencja ilościowa palet pozwala kontrolować rozrachunki z kontrahentami na poziomie sztuk. Równie istotna jest jednak ich ewidencja jakościowa.

Między firmami codziennie przepływają miliony palet. Koszt jednej palety typu EUR (palety licencjonowane przez organizację EPAL) to kilkadziesiąt złotych. Jej uszkodzenie, zgubienie czy też kradzież, przy dużej skali działalności rodzi poważne konsekwencje biznesowe.

Każda paleta, która nie została przyjęta lub ta, która wróciła uszkodzona, to dodatkowy koszt dla przedsiębiorstwa.

Kwestie prawne

Prawo wymaga, by paleta, która nie spełnia wymogów jakościowych została zutylizowana, a także zastąpiona autoryzowanym nośnikiem. Rynek jest jednak nieszczelny.

Nie brakuje dostawców, którzy próbują „przerzucić” problem utylizacji na kolejne ogniwo w łańcuchu dostaw. Jest też wielu takich, którzy w miejsce autoryzowanych nośników, wprowadzają falsyfikaty, choć – zgodnie z prawem – to przestępstwo zagrożone nawet karą pozbawienia wolności.

Wyzwaniem jest jednak zarówno brak uniwersalnych standardów, jak i rozbudowana administracja:

 • Spółka może bowiem kupować towar wraz z opakowaniem i na paletą. Koszt każdego nośnika jest wykazywany na fakturze, ale opakowania wykorzystywane powtórnie, należy przyjąć do ewidencji magazynowej. Wykazuje się je jako pozycje zapasów materiałowych.
 • Spółka może też wpłacić kaucję z palety, którą otrzymuje z powrotem w mmencie zwrotu nośnika. Opakowania kaucjowane powinno się wtedy wykazywać w ewidencji pozabilansowej. Właścicielem opakowań jest wtedy sprzedawca, który wykazuje je w swoich aktywach. Nabywca powinien jednak prowadzić ewidencję opakowań kaucjowanych.
 • Koszt opakowań jednorazowego użytku (np. palet jednorazowych) można odpisać jednorazowo w momencie nabycia.

W każdym z tych przypadków, wyzwaniem jest jednak weryfikacja autentyczności, jakości i ilości palet, które przepływają przez organizację.

Konsekwencją niewłaściwego zarządzania gospodarką paletową są koszty wynikające z konieczności zakupu nowych nośników oraz utylizacją zniszczonych, a nawet – jeśli odpowiednio przygotowanych nośników zabraknie – przerwanie ciągłości dostaw,

Wynajem palet (tzw. pooling)

Rozwiązaniem wielu problemów wynikających z zarządzaniem gospodarką paletową, okazał się ich outsourcing. Organizacja decydujące się na wynajem palet, nie ponoszą kosztów związanych z recyklingiem i odzyskiem palet, także redukują wydatki związane z zarządzaniem gospodarką paletową. Jedną z organizacji zajmujących się wynajmem palet jest CHEP, która oferuje swoim klientom narzędzia do zarządzania paletami.

Studio Palety.net to oprogramowanie ewidencji palet, które pozwala na kontrolę liczby palet na każdym etapie obrotu, a co za tym idzie – skuteczne zarządzanie ich kosztami.

Studio Palety.net. Jakie korzyści daje?

 • Pozwala rejestrować przepływ palet w organizacji

Dane dotyczące wydania, przyjęcia, zwrotu, przepływów pomiędzy firmami oraz przesunięć magazynowych są rejestrowane w centralnej bazie danych, co pozwala w każdej chwili sprawdzić, gdzie znajdują się opakowania, jakich brakuje oraz kto, komu, a także ile opakowań „zalega”.

 • Umożliwia kontrolę kosztów gospodarki paletowej

Obliczanie sald palet jest prowadzone z uwzględnieniem każdego etapu łańcucha dostaw. System pozwala prezentować stany, jak również zadłużenia w kontekście kontrahenta, przewoźnika, magazynu.

 • Jego obsługa wymaga jedynie przeglądarki internetowej

Palety.net

Studio Palety.net to oprogramowanie dostępne w dowolnej przeglądarce internetowej. Jego obsługa nie wymaga kompetencji programistycznych, a jedynie dostępu do komputera. Rozliczenie, a także potwierdzanie sald się wykonuje Online.

 • Można go dowolnie konfigurować, dopasowując do potrzeb organizacji

Studio Palety.net to program, który można dowolnie konfigurować przy wdrożeniu, maksymalnie dopasowując jego możliwości do indywidualnych potrzeb organizacji.

 • Pozwala na analizę danych, co z kolei umożliwia śledzenie trendów i optymalizację procesów

Dane, przechowywane w centralnej bazie, można analizować, a także prezentować w różnych ujęciach, a wnioski mogą posłużyć do usprawnienia procesów, optymalizacji kosztów i zwiększenia wydajności pracowników. Wszystkie raporty są wyświetlane na ekranie, zapisywane do arkuszy excel, albo też wysyłane na zadeklarowane adresy e-mail.

palety magazynowanie

Program do ewidencji palet

Magazyny palet mogą być sterowane z głównego sterownika linii, pracować bezobsługowo w linii transportu i paletyzacji przy użyciu robotów lub być sterowane z pulpitu lokalnego przez operatora, służą do pobierania lub wydawania palet do kompletacji lub paletyzacji manualnej przy użyciu wózków widłowych, ręcznych paletowych.
Prosty program do ewidencji pustych palet

Obsługa magazynu z paletami

Prosta obsługa programu do rozliczania palet jest możliwa dzięki temu, że jest to aplikacja przeglądarkowa. Program dla rozliczania palet można więc uruchamiać na dowolnej przeglądarce zarówno w sieci lokalnej jak i przez Internet. Oprogramowanie Magazyn Palet umożliwia dopisanie kartotek palet, kontrahentów, przewoźników, platform i miejsc dostawy.
system ewidencji palet
system ewidencji palet

Aplikacja uzgadniania sald palet

Magazyn Palet umożliwia także dopisanie dokumentów przyjęcia oraz wydania z magazynu, a także rejestrację dokumentów przesunięć międzymagazynowych. System do ewidencji palet i rozliczania ilości z kontrahentami zainstalowane na serwerze Internetowym dostępne jest zarówno dla firmy prowadzącej ewidencje palet jak i dla wybranych kontrahentów. Dokumenty magazynowe związane z obrotem paletami obejmują przyjęcia, wydania, przesunięcia i likwidacje.
magazyn palet

Czas podsumować Ewidencja palet to konieczność. Dlaczego?

Gospodarka paletami w wielu przedsiębiorstwach realizowana jest ze stratami wynikającymi z braku systemu obrotu paletami typu EURO, z którego ubywają dobre palety, a zastępowane są podróbkami nie spełniającymi standardowych wymagań.

Chcesz wiedzieć więcej na temat Ewidencja palet to konieczność. Dlaczego??

Palety program demo

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu PWS do magazynu palet odpowiada Twoim potrzebom?
Program do prowadzenia magazynu palet
SAdam

Program do prowadzenia magazynu palet

W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszy się program do prowadzenia magazynu palet. Programy PWM mogą być drogie we wdrażaniu, ale mogą się opłacać pod względem zwiększonej wydajności i bezpieczeństwa. Jeśli zastanawiasz się nad wdrożeniem programu PWM w swoim magazynie, koniecznie przedyskutuj swoje możliwości z wykwalifikowanym konsultantem.

jak rozliczać palety
SAdam

Jak rozliczać palety?

Zadajesz sobie pytanie jak rozliczać palety w firmie? Jeśli prowadzisz firmę, która obejmuje wysyłkę produktów, wiesz, że jednym z najważniejszych czynników zapewniających płynność działania jest posiadanie dobrego systemu rozliczania sald palet z dostawcami.

SQL server
palety

Serwer raportów usługi Power BI

Zgodnie z raportem Business Intelligence (BI), serwer raportów usługi Power BI to lokalne rozwiązanie, które zapewnia serwer raportów dla magazynów palet. Ten serwer raportów może służyć do tworzenia raportów i zarządzania nimi, a także do przeglądania i interakcji z tymi raportami. Serwer raportów usługi Power BI jest dostępny do bezpłatnego pobrania z witryny internetowej usługi Power BI.