Firma OHAUS Corporation założona została w roku 1907 w New Jersey przez Karla Louis’a i Gustava Ohaus’a.

Bardzo szybko OHAUS został największym producentem wag mechanicznych w Stanach Zjednoczonych. 

Proces ważenia palet odbywa się fizycznie na wadze elektronicznej wyposażonej w moduł obsługi wagi, ważenie i weryfikacja odbywa się z poziomu terminala radiowego, magazynier po zakończeniu pakowania palety do wysyłki stawia gotową paletę na wadze i z poziomu terminala wydaje polecenie weryfikacji wagi.

Program wysyła do wagi komunikat sterujący, który powoduje odczytanie wagi. Zwrócona wartość jest porównywana z wagą obliczaną na dokumencie wydania z magazynu. Jeżeli waga na palecie różni się w określonej tolerancji od wagi obliczonej na podstawie charakterystyki znajdującego się na palecie towaru to wyświetlany jest na ekranie terminala komunikat ostrzegający.

waga terminal menu

Każdorazowe ważenie palety odnotowywane jest w systemie z zapisem KTO i KIEDY oraz jaką paletę ważył. Odczyt poprawny wagi (zgodny) powoduje odpowiednie oznaczenie w rejestrze dokumentu wydania Wz znacznikiem lub kolorem ZIELONYM, błędne ważenie tj. niezgodne oznaczane jest znacznikiem i kolorem CZERWONYM. Brak znacznika i koloru oznacza że dana paleta na wydaniu nie była weryfikowana za pomocą modułu ważenia palet.

program wazenie palety

Powyższy opis dotyczy ważenia jednostek logistycznych jako palet, ale może mieć zastosowanie dla dowolnej jednostki wysyłki np, paczki.

Kontrola wagi palety

W ramach modułu zestawień dostępna jest funkcja analizy wykonanych naważeń, W tym celu należy z menu Zestawienia wybrać pozycję sekcji Palety „Ważenie palet”. Wyświetlone zostanie kolejne menu z opcjami do wyboru

  • Ważenia palet cała lista, wszystkie naważenia;
  • Zgodne masy, wyświetlona lista pozycji uznanych za zgodne z masą wyliczoną;
  • Za mała masa  lista naważeń, których masa była mniejsza niż wynikająca z obliczeń;
  • Przekroczenie masy to lista naważeń palet, których masa przekroczyła wyliczoną masą;
  • Ważenie palet wg kontrahentów to lista wyboru aktywnego kontrahenta, po wskazaniu (wybraniu) kontrahenta magazynu wyświetlona zostaje lista wszystkich wykonanych naważeń dla dokumentów tego kontrahenta.