Menu informacje umożliwia dostęp do zestawień oraz raportów. Do zestawień i raportów brane są pod uwagę tylko i wyłącznie dokumenty zatwierdzone.

magazyn palet informacje

 

Zestawienia

Po wywołaniu menu w pulpicie nawigacyjnym zostanie wyświetlone menu szczegółowe.

Zestawienia zostały podzielone na sekcje. W każdej sekcji pozycje budowane są dynamiczne i uzależnione są od danych wprowadzonych do systemu.

 

Asortyment wg magazynów

Po wskazaniu magazynu zostanie wyświetlone zestawienie kartotek palet skojarzonych z wybranym magazynem wraz z aktualnym saldem końcowym.

 

Dokumenty magazynowe

Po wskazaniu rodzaju dokumentu zostanie wyświetlone zestawienie wszystkich dokumentów o wskazanym typie w określonym przedziale czasowym

 

Raporty

Po wywołaniu menu INFORMACJE/RAPORTY w oknie pulpitu nawigacyjnego zostanie wyświetlone menu szczegółowe

magazyn palet raporty

 

 

Oprogramowanie do kontroli i rozliczania palet

Magazyn palet

kwit paletowy