Kwit paletowy

Zwykle przedsiębiorstwa dokonują zakupu palet, które następnie wraz z towarem wysyłane są do odbiorcy.

Później, w zależności od ustalonych zasad, palety są zwracane bądź rozliczane w inny sposób. Mogą być sprzedane lub wymienione na inne.

By ułatwić wymianę palet, logistycy w wielu sektorach posługują się rozwiązaniami standardowymi – czyli np. paletami EUR, których cechy, właściwości fizyczne i funkcjonalność są ściśle określone. Dzięki temu zarządzanie paletami jest nieco łatwiejsze. Kwit paletowy.

Wprowadzono pod koniec 2007 roku zmiany legislacyjne. Nowelizacja ustawy „Prawo własności przemysłowej” w myśl którego palety EUR są produktem markowym. Dlatego podlegają ochronie prawnej.

Znowelizowana ustawa spowodowała, że wiele firm wykorzystujących na co dzień palety mimo dobrej woli nie są w stanie zapewnić zgodności z obowiązującym prawem. Jedynie obrót oryginalnymi, niepodrabianymi paletami EUR jest zgodny.

Wypożyczanie palet

Pomysł wypożyczania palet nie jest czymś nowym. Rozwiązania tego typu od wielu lat realizuje się w polskich przedsiębiorstwach.

Zagrożenie konsekwencjami skutkuje, że uczestnicy obrotu paletami zaczęli się rozglądać za alternatywnymi rozwiązaniami. Rozwiązaniami pozwalającymi ograniczyć odpowiedzialność karną za ewentualne uchybienia, bądź przenieść ją na inne podmioty.

Nie zawsze jednak jest to możliwe.

W takim wypadku pomocny może okazać się program Studio Palety.net.

Kwit paletowy

Wymiana palet w transporcie to zmora każdego przewoźnika. Z jednej strony staramy się tego unikać za wszelką cenę, jednakże, kiedy na rynku brakuje ładunków, nie można wybrzydzać. Tak więc, aby być bardziej konkurencyjnym, staramy się sprostać wymaganiom i wyposażamy naczepy w kosze paletowe oraz wymienne środki załadunku.

Kierowca zostawia palety na załadunku i prosi o kwit paletowy. Magazynier twierdzi, że żaden dokument nie jest mu potrzebny. Czasami zapisuje w dokumencie CMR informacje np: palety wymieniono.

Po zrealizowaniu transportu okazuje się, że przewoźnik zostanie bez palet. Zapis w dokumencie CMR nie jest ważny, bo przecież każdy może sam coś dopisać. Przewoźnik otrzymuje notę obciążeniową, a nieuczciwy magazynier może pozyskane palety sprzedać.

Tak więc, kwit paletowy jest dokumentem niezbędnym. Potwierdza on czynności magazynowe związane z obrotem paletami.

Przy każdym załadunku oraz rozładunku palet i towaru kierowca powinien otrzymać wyraźnie wypełniony kwit paletowy.

Przyjęcia palet
Przyjęcia palet

Przyjęcia palet to jedne z najważniejszych czynności magazynowych. Wymagane jest kontrolowanie tych procesów, aby przebiegały prawidłowo, bez utraty, zniszczenia i zagubienia palet. Każde wyda…

Demo programu do zarządzania paletami
Demo programu do zarządzania paletami

SoftwareStudio udostępnia demo programu do zarządzania paletami. To system, który wspomaga kontrolę liczby palet oraz zarządzanie ich położeniem na magazynie, jak również transportami. Zapoz…

Palety – sprawne zarządzanie
Palety – sprawne zarządzanie

Zarządzanie paletami znajdującymi się na magazynie, a także kontrola przyjmowanych palet to podstawa dobrej organizacji pracy na magazynie. W zakresie obowiązków z tym związanych jest ustalani…